PHOTO: European Union 2024.

Digitalna suverenost: danes začne veljati evropski akt o čipih

Danes začne veljati evropski akt o čipih. Vzpostavlja celovit sklop ukrepov za zagotovitev zanesljive oskrbe, odpornosti in vodilnega tehnološkega položaja EU na področju polprevodniških tehnologij in aplikacij.

Polprevodniki so bistveni gradniki digitalnih in digitaliziranih izdelkov. V sodobnem digitalnem gospodarstvu so polprevodniki poglavitnega pomena, saj so prisotni v pametnih telefonih in avtomobilih ter v kritičnih aplikacijah in infrastrukturah na področju zdravstva, energetike, obrambe, komunikacij in industrijske avtomatizacije. Poleg tega so v središču močnih geostrateških interesov in svetovne tehnološke tekme.

Konkretno bo evropski akt o čipih okrepil proizvodne dejavnosti v Uniji, spodbudil evropski ekosistem za snovanje ter podprl širitev in inovacije v celotni vrednostni verigi. Evropska unija želi z evropskim aktom o čipih doseči cilj podvojitve sedanjega tržnega deleža na 20 % do leta 2030.

Trije stebri evropskega akta o čipih

Evropski akt o čipih je sestavljen iz treh glavnih stebrov.

S prvim stebrom – pobuda Čipi za Evropo – se krepi vodilni položaj Evrope na področju tehnologije, saj lajša prenos znanja iz laboratorija v proizvodnjo, premošča vrzel med raziskavami in inovacijami ter industrijskimi dejavnostmi in spodbuja industrializacijo inovativnih tehnologij v evropskih podjetjih. Pobudo Čipi za Evropo bo izvajalo predvsem Skupno podjetje za čipe.

Pobuda bo podprta s sredstvi EU v višini 3,3 milijarde evrov, države članice pa naj bi zagotovile sredstva v enakem znesku. Konkretno bodo te naložbe podpirale dejavnosti, kot so vzpostavitev naprednih pilotnih proizvodnih linij za pospešitev inovacij in tehnološkega razvoja, razvoj platforme za snovanje v oblaku, vzpostavitev kompetenčnih centrov, razvoj kvantnih čipov ter ustanovitev Sklada za čipe, da se olajša dostop do dolžniškega financiranja in lastniškega kapitala.

drugim stebrom evropskega akta o čipih se spodbujajo javne in zasebne naložbe v proizvodne obrate za proizvajalce čipov in njihove dobavitelje.

Drugi steber vzpostavlja okvir za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s privabljanjem naložb in krepitvijo proizvodnih zmogljivosti v proizvodnji polprevodnikov. V ta namen določa okvir za integrirane proizvodne obrate in odprte livarne EU, ki so prvi tovrstni v Uniji ter prispevajo k zanesljivosti oskrbe in odpornemu ekosistemu v interesu Unije. Komisija je v času predložitve predloga akta o čipih že navedla, da se prvim tovrstnim obratom lahko dodeli državna pomoč v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije.

Evropski akt o čipih je s tretjim stebrom vzpostavil mehanizem za usklajevanje med državami članicami in Komisijo za krepitev sodelovanja z državami članicami in med njimi, spremljanje oskrbe s polprevodniki, ocenjevanje povpraševanja, predvidevanje pomanjkanj in po potrebi sprožitev krizne faze. Kot prvi korak je bil 18. aprila 2023 vzpostavljen sistem opozarjanja o polprevodnikih. Vsem deležnikom omogoča, da poročajo o motnjah v dobavni verigi polprevodnikov.

Naslednji koraki

Danes začenja veljati tudi uredba o Skupnem podjetju za čipe, ki omogoča začetek izvajanja glavnega dela pobude Čipi za Evropo. Poleg tega bo začel delovati tudi Sklad za čipe. Z začetkom veljavnosti akta o čipih se bo uradno začelo tudi delo novoustanovljenega Evropskega odbora za polprevodnike, ki bo ključna platforma za usklajevanje med Komisijo, državami članicami in deležniki.

V okviru drugega stebra bo industrija lahko zaprosila, da načrtovani prvi tovrstni obrati pridobijo status „integriranega proizvodnega obrata“ ali „odprte livarne EU“. Ta status bo omogočil vzpostavitev in delovanje teh zmogljivosti v Uniji, kar bo omogočilo racionaliziran pristop k upravnim vlogam in izdaji dovoljenj. V okviru tega statusa se bo tudi zahtevalo, da ti obrati izpolnjujejo merila za zagotovitev njihovega prispevka k ciljem EU in njihove zanesljivosti kot dobavitelji čipov v času krize.

Ozadje

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2021 prvič določila skupno evropsko strategijo za sektor polprevodnikov. Komisija je februarja 2022 skupaj z evropskim aktom o čipih objavila ciljno usmerjen vprašalnik za deležnike, da bi zbrala podrobne informacije o povpraševanju po čipih in rezinah ter tako bolje razumela, kako pomanjkanje čipov vpliva na evropsko gospodarstvo. Komisija je februarja 2022 predlagala evropski akt o čipih. Aprila 2023 je bil dosežen politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU o aktu o čipih. Sprejeti ukrepi bodo Evropi pomagali doseči cilje digitalnega desetletja do leta 2030 ter spodbujali bolj zeleno, vključujočo in digitalno Evropo.

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *