PHOTO: European Union 2024.

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne družbe
– Omejitev glede velikih gotovinskih plačil nad 10.000 evrov
– Pravila o potrebni skrbnosti, ki se bodo uporabljala za nogometne klube in agente od leta 2029
– Nova agencija EU za neposredni nadzor najbolj tveganih subjektov

Evropski parlament je sprejel sveženj zakonov, ki krepijo nabor orodij EU za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Nova pravila zagotavljajo, da bodo imeli tisti, ki imajo legitimen interes, vključno z novinarji, medijskimi delavci, organizacijami civilne družbe in pristojnimi nadzornimi organi, takojšen,  nefiltriran, neposreden in prost dostop do informacij o dejanskem lastništvu, ki se hranijo v nacionalnih registrih in so medsebojno povezani na ravni Unije. Poleg trenutnih informacij bodo registri vključevali tudi podatke, ki se nanašajo na obdobje najmanj petih let.

Zakon daje finančnim obveščevalnim enotam (FIU) tudi več pooblastil za analizo in odkrivanje primerov pranja denarja in financiranja terorizma ter za začasno ustavitev sumljivih transakcij.

Potrebna skrbnost

Novi zakoni vključujejo okrepljene ukrepe skrbnega preverjanja in preverjanja identitete strank, po katerih morajo tako imenovani pooblaščeni subjekti (npr. banke, upravitelji sredstev in kriptosredstev ali nepremičninski in virtualni nepremičninski posredniki) poročati o sumljivih dejavnostih FIU in drugim pristojnim organom. Od leta 2029 bodo morali vrhunski profesionalni nogometni klubi, ki sodelujejo v finančnih transakcijah visoke vrednosti z vlagatelji ali sponzorji, vključno z oglaševalci in pri prestopih igralcev, prav tako preveriti identiteto svojih strank, spremljati transakcije in FIU poročati o vseh sumljivih transakcijah.

Zakonodaja vsebuje tudi določbe o okrepljenem nadzoru v zvezi z izjemno bogatimi posamezniki (skupno premoženje v vrednosti vsaj 50 milijonov evrov, brez njihovega glavnega prebivališča), omejitev gotovinskih plačil na ravni Unije na 10.000 evrov, razen med posamezniki v nepoklicnem okolju, ter ukrepe za zagotavljanje skladnosti s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami in preprečevanje izogibanja sankcijam.

Centralni nadzornik

Za nadzor nad novimi pravili o boju proti pranju denarja bo v Frankfurtuustanovljen nov organ – organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA). Ta organ bo zadolžen za neposreden nadzor najbolj tveganih finančnih subjektov, za posredovanje v primeru nadzornih napak, in bo deloval kot osrednje vozlišče za nadzornike in posredovanje v sporih.

Sveženj o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) sestavljajo šesta direktiva o preprečevanju pranja denarja (sprejeta s 513 glasovi za, 25 proti in 33 vzdržanimi glasovi), uredba EU o enotnem pravilniku(sprejeta s 479 glasovi za, 61 proti in 32 vzdržanimi glasovi) in organ za preprečevanje pranja denarja (AMLA) (sprejeta s 482 glasovi za, 47 proti in 38 vzdržanimi glasovi).

Naslednji koraki

Zakone mora pred objavo v Uradnem listu EU uradno sprejeti še Svet.

Parlament se s sprejetjem zakona odziva na zahteve državljanov, izražene v sklepih Konference o prihodnosti Evrope, zlasti na predloga 16(1) in 16(2) o preprečevanju davčnih utaj in sodelovanju na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

über evropskeno

Siehe auch

Parlament sprejel direktivo o platformnem delu

• Nova pravila za odpravo navideznih samozaposlitev • Delavcev ni mogoče odpustiti na podlagi odločitve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *