EKO/EKOLOŠKI

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

– Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalaže – Manj embalaže in odpadkov, omejitve za nekatere vrste embalaže – Nekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo od 1. januarja 2030 prepovedane – Vsak Evropejec vsako leto ustvari skoraj 190 kg odpadne embalaže Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli …

Read More »

Skrbni pregled: poslanci sprejeli pravila za podjetja na področju človekovih pravic in okolja

– Velja za podjetja iz Evropske unije in zunaj nje, ki imajo najmanj 450 milijonov evrov prometa, ter za podružnice, ki imajo več kot 80 milijonov evrov prometa – Podjetja naj bi ustvarila načrt za prehod, skladen s pariškim sporazumom – Podjetja bodo odgovorna za škodo in bodo lahko prejela …

Read More »

Posodobitev pravil EP o rastlinskem in gozdnem razmnoževalnem materialu ter novih tehnikah žlahtnjenja bo omogočila bolj odporne sorte rastlin in pridelke boljše kakovosti

Poslanci Evropskega parlamenta so na zadnjem plenarnem zasedanju v tem mandatu obravnavali in potrjevali tri, za evropski kmetijski sektor, zelo pomembne zakonodajne akte: uredbi o rastlinskem in gozdnem razmnoževalnem materialu ter uredbo o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi tehnikami žlahtnjena (NGT). Nova pravila bodo omogočila več inovacij v sektorju semenarstva, …

Read More »

Obnova narave: nova zakonodaja za obnovo 20 % kopenskih in morskih območij EU

– Države članice morajo do leta 2030 obnoviti najmanj 30 % degradiranih habitatov, 60 % do leta 2040 ter 90 % do leta 2050 – Določbe za kmetijske ekosisteme se lahko izjemoma začasno ukinejo – Degradiranih je več kot 80 % evropskih habitatov V skladu z novimi pravili mora Evropska unija do leta 2030 …

Read More »

Kazniva dejanja zoper okolje: poslanci sprejeli razširjen seznam kaznivih dejanj in sankcij

– Na seznamu kaznivih dejanj zoper okolje sta tudi nezakonita trgovina z lesom in izčrpavanje vodnih virov – Za posamezna kazniva dejanja je predvidena do desetletna zaporna kazen – Globe za podjetja bodo znašale do 5 % svetovnega prometa ali 40 milijonov evrov – Kazniva dejanja zoper okolje so četrta …

Read More »

Poslanci sprejeli nov zakon o prepovedi zelenega zavajanja in zavajajočih informacij o izdelkih

– Prepoved splošnih okoljskih trditev in drugih zavajajočih informacij o izdelkih – Dovoljeni izključno znaki trajnostnosti, ki temeljijo na odobrenih shemah certificiranja ali jih vzpostavijo javni organi – Informacije o garanciji morajo biti bolj vidne, uvedena bo nova oznaka za podaljšanje garancije Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so odobrili direktivo, …

Read More »

Mladi za mlade COP28: Kdaj bo politika poslušala znanost?

Za trajnostne spremembe so potrebni konkretni ukrepi, ki zahtevajo globalne, državne in lokalne spremembe, presegajoč aktivnosti posameznic in posameznikov. Najbolj pravično bi bilo, da tisti, ki so zakrivili podnebno krizo, za te spremembe tudi plačajo, saj bomo zgolj tako bomo dosegli pravičen zeleni prehod. Spremembe lahko dosežemo tudi z udeleževanjem …

Read More »

Sporočilo za javnost – Mladi za mlade – COP28: Kdaj bo politika poslušala znanost?

Ideja medvladnih forumov in konferenc kot je Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28) je, da bi na podlagi znanstvenih poročil politični predstavniki razumeli dejstva in tveganja in skladno s tem ustrezno ravnali. Vendar znanost, politika in svet okoli nas ne temelji na ultimatih vse ali nič, temveč vedno in …

Read More »

Komisija predlaga celovito spremljanje za izboljšanje odpornosti evropskih gozdov

Komisija predlaga zakonodajo o spremljanju gozdov, ki bo zapolnila obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvarila celovito bazo znanja na tem področju. To bo državam članicam ter lastnikom in upravljavcem gozdov omogočilo, da se bolje odzovejo na čedalje večje pritiske na gozdove in povečajo njihovo odpornost. Gozdovi so bistveni zaveznik v boju …

Read More »

Nova pravila EU potrošnike spodbujajo k popravilu naprav namesto k zamenjavi

– Večina evropskih državljanov bi izdelek raje popravila, kot pa kupila novega. – Nova obveznost proizvajalcev, da izdelke popravljajo tudi po izteku garancije. – Boni in druge finančne spodbude, da bi se potrošniki odločili za popravilo. Parlament je sprejel pogajalsko stališče o novih ukrepih za krepitev pravice do popravila in …

Read More »