EKO/EKOLOŠKI

Sporočilo za javnost – Mladi za mlade – COP28: Kdaj bo politika poslušala znanost?

Ideja medvladnih forumov in konferenc kot je Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP28) je, da bi na podlagi znanstvenih poročil politični predstavniki razumeli dejstva in tveganja in skladno s tem ustrezno ravnali. Vendar znanost, politika in svet okoli nas ne temelji na ultimatih vse ali nič, temveč vedno in …

Read More »

Komisija predlaga celovito spremljanje za izboljšanje odpornosti evropskih gozdov

Komisija predlaga zakonodajo o spremljanju gozdov, ki bo zapolnila obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvarila celovito bazo znanja na tem področju. To bo državam članicam ter lastnikom in upravljavcem gozdov omogočilo, da se bolje odzovejo na čedalje večje pritiske na gozdove in povečajo njihovo odpornost. Gozdovi so bistveni zaveznik v boju …

Read More »

Nova pravila EU potrošnike spodbujajo k popravilu naprav namesto k zamenjavi

– Večina evropskih državljanov bi izdelek raje popravila, kot pa kupila novega. – Nova obveznost proizvajalcev, da izdelke popravljajo tudi po izteku garancije. – Boni in druge finančne spodbude, da bi se potrošniki odločili za popravilo. Parlament je sprejel pogajalsko stališče o novih ukrepih za krepitev pravice do popravila in …

Read More »

EU in sosednje države so se zavezale okrepljenemu nadzoru upravljanja ribištva v Sredozemskem in Črnem morju

Med glavnimi ukrepi so se EU in sosednje države v okviru Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) dogovorile o uvedbi novih orodij za spremljanje dejavnosti vseh flot, ki lovijo v Sredozemskem in Črnem morju, ter za skupno uporabo različnih večletnih načrtov upravljanja. Novi mehanizem bo z ustreznimi in sorazmernimi ukrepi spremljal primere neskladnosti. Za utrditev …

Read More »

Vprašanja in odgovori o ribolovnih možnostih v Atlantiku, Kattegatu in Skagerraku za leto 2024

Kako Komisija pripravlja svoj predlog glede na znanstveno mnenje? Komisija vsako leto zaprosi Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) za vsak stalež in nato pripravi svoj predlog na podlagi znanstvenega mnenja, kot je določeno v skupni ribiški politiki. ICES daje dve vrsti mnenj: svetovanje v okviru ocene največjega trajnostnega donosa …

Read More »

Izpostavljenost azbestu: Poslanci Evropskega parlamenta sprejeli zakon za večjo zaščito delavcev

Delavec bo izpostavljen desetkrat nižji mejni stopnji azbesta kot doslej Sodobnejša in občutljivejša tehnologija za odkrivanje azbestnih vlaken Nove zahteve za učinkovitejšo zaščito delavcev in preprečevanje izpostavljenosti Parlament je odobril nova pravila za zaščito delavcev v EU pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z azbestom, in za izboljšanje zgodnjega odkrivanja azbesta. Evropski …

Read More »

Poslanci Evropskega parlamenta podprli načrte za povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Obnovljivi viri energije morajo do leta 2030 predstavljati 42,5 % celotne porabe energije v EU, končni cilj pa je 45 % Hitrejši postopek odobritve za uporabo obnovljivih virov energije Z novimi gorivi naj bi emisije toplogrednih plinov v prometnem sektorju zmanjšali za 14,5 % Poslanci Evropskega parlamenta so v skladu …

Read More »

Zakon o obnovi narave: Poslanci Evropskega parlamenta sprejeli stališče za pogajanja s Svetom

EU mora do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo, ki bodo zajeli vsaj 20 % njenih kopenskih in morskih območij, pravijo poslanci Evropskega parlamenta. Po razpravi v torek je Parlament danes sprejel stališče o zakonu EU o obnovi narave s 336 glasovi za, 300 proti in 13 vzdržanimi glasovi. Glasovanje …

Read More »

Parlament podprl nova pravila za bolj trajnostne in trajnejše izdelke ter preprečevanje zelenega zavajanja

Poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek podprli osnutek zakonodaje za boljše označevanje in večjo trajnostnost izdelkov ter preprečevanje zavajajočih trditev. Predlog nove direktive o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod so potrdili s 544 glasovi za, 18 proti in 17 vzdržanimi glasovi. Glavni namen direktive je potrošnike spodbuditi k okolju …

Read More »