ZDRAVJE

COVID-19: Parlament sprejel načrt za boljšo pripravljenost na prihodnje zdravstvene krize

Poslanci se želijo na prihodnje izzive pripraviti s krepitvijo evropske zdravstvene unije in odpornosti nacionalnih zdravstvenih sistemov. Posebni odbor Evropskega parlamenta za pandemijo COVID-19 je v zadnjem letu preučil posledice krize, ocenil učinkovitost ukrepov na nacionalni ravni in ravni Unije ter oblikoval posebna priporočila za odpravo pomanjkljivosti. Poslanci so o …

Read More »

Poslanci Evropskega parlamenta želijo, da podjetja omejijo svoj negativni vpliv na ljudi in planet

Parlament je v četrtek sprejel stališče za pogovore z državami članicami o pravilih za vključevanje človekovih pravic in vpliva na okolje v upravljanje podjetij. Podjetja bodo morala opredeliti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti negativne učinke svojih dejavnosti na človekove pravice in okolje, kot so delo otrok, suženjstvo, izkoriščanje …

Read More »