ZDRAVJE

Nemec: “Pravica do varnega, zakonitega in brezplačnega splava mora biti zapisana v Listino EU o temeljnih pravicah.”

Evropski parlament je na dvodnevnem zasedanju v Bruslju stopil v bran vsem Evropejkam. Evropski poslanci so izglasovali do zdaj najbolj progresivno besedilo resolucije, v kateri države članice pozivajo naj v celoti dekriminalizirajo splav ter odpravijo ovire za varen in zakonit splav. Eden izmed soavtorjev in je glasoval za resolucije, je …

Read More »

Nove genomske tehnike: poslanci sprejeli predpise, ki bodo kmetom olajšali zeleni prehod

Spremembe v besedilu so označene z rdečo barvo! Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo. – Preprostejši postopek za priznanje rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami (NGT), ki so enakovredne konvencionalnim rastlinam – Za rastline, pridobljene z NGT, bo še vedno obvezno označevanje – Evropska agencija za varnost hrane je ocenila …

Read More »

COVID-19: Parlament sprejel načrt za boljšo pripravljenost na prihodnje zdravstvene krize

Poslanci se želijo na prihodnje izzive pripraviti s krepitvijo evropske zdravstvene unije in odpornosti nacionalnih zdravstvenih sistemov. Posebni odbor Evropskega parlamenta za pandemijo COVID-19 je v zadnjem letu preučil posledice krize, ocenil učinkovitost ukrepov na nacionalni ravni in ravni Unije ter oblikoval posebna priporočila za odpravo pomanjkljivosti. Poslanci so o …

Read More »

Poslanci Evropskega parlamenta želijo, da podjetja omejijo svoj negativni vpliv na ljudi in planet

Parlament je v četrtek sprejel stališče za pogovore z državami članicami o pravilih za vključevanje človekovih pravic in vpliva na okolje v upravljanje podjetij. Podjetja bodo morala opredeliti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti negativne učinke svojih dejavnosti na človekove pravice in okolje, kot so delo otrok, suženjstvo, izkoriščanje …

Read More »