Recent Posts

Razmere v Gazi nevzdržne: Nemec znova pozval k takojšnjemu premirju

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je odzval na silovito zaostrovanje vojaške operacije Izraela v Gazi, kjer je označil razmere za “nevredne človeka”. Celotno izjavo poslanca objavljamo v nadaljevanju: “Najostreje obsojam nadaljevanje silovitih izraelskih operacij v Gazi. Po izteku premirja Izrael namreč že četrti dan napada jug enklave iz zraka, …

Read More »

Uvodna razprava Modela UN mednarodne konference (MUNLawS): »Nauki preteklosti, aktivnosti za prihodnost

Moč demokracije je neposredno povezana z učinkovitostjo njenih institucij in stopnjo opolnomočenosti državljanov. Demokratične institucije morajo biti trdne in transparentne, državljani pa pripravljeni aktivno delovati v demokratičnem procesu. Oboje dosežemo s ponotranjenimi vrednotami kot so solidarnost, enakost, vladavina prava in človekove pravice, ki jih iz teorije vedno znova prenašamo v …

Read More »

Komisija predlaga celovito spremljanje za izboljšanje odpornosti evropskih gozdov

Komisija predlaga zakonodajo o spremljanju gozdov, ki bo zapolnila obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvarila celovito bazo znanja na tem področju. To bo državam članicam ter lastnikom in upravljavcem gozdov omogočilo, da se bolje odzovejo na čedalje večje pritiske na gozdove in povečajo njihovo odpornost. Gozdovi so bistveni zaveznik v boju …

Read More »

Nemec pozdravil dogovor o izpustitvi talcev, a ob težkih humanitarnih razmerah pozval Komisijo k zamrznitvi brezvizumskega režima z Izraelom  

»Pozdravljam dogovor o izpustitvi talcev in začasnem premirju, ki mora prerasti v trajnejšo mirno rešitev. Vse napore moramo sedaj usmeriti v njegovo uresničitev. Na drugi strani pa napoved Izraela, da bo na severu Gaze nadaljeval z boji, vliva določene dvome v zadnja diplomatska prizadevanja,« je najnovejše novice iz Bližnjega vzhoda …

Read More »

Komisija pozdravlja dogovor o letnem proračunu EU za leto 2024

Za zagotovitev potrebnih sredstev za kritične nove potrebe je nujno potreben hiter dogovor o reviziji večletnega finančnega okvira, kot je junija 2023 predlagala Komisija, saj jih ni mogoče financirati v okviru trenutno določenih zgornjih mej večletnega finančnega okvira. To je zlasti potrebno, da se EU omogoči stabilne temelje za odzivanje na …

Read More »

Izjava komisarke Stele Kiriakides ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

14. novembra, obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni. Ob tej priložnosti je komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides podala naslednjo izjavo: „Danes v EU s sladkorno boleznijo živi več kot 32 milijonov ljudi. Z njo se spopada eden od desetih odraslih iz različnih družbenih okolij. Še bolj skrb vzbujajoče je, da se je samo v …

Read More »

EU in sosednje države so se zavezale okrepljenemu nadzoru upravljanja ribištva v Sredozemskem in Črnem morju

Med glavnimi ukrepi so se EU in sosednje države v okviru Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) dogovorile o uvedbi novih orodij za spremljanje dejavnosti vseh flot, ki lovijo v Sredozemskem in Črnem morju, ter za skupno uporabo različnih večletnih načrtov upravljanja. Novi mehanizem bo z ustreznimi in sorazmernimi ukrepi spremljal primere neskladnosti. Za utrditev …

Read More »

Komisija sprejela širitveni sveženj 2023, v katerem priporoča začetek pogajanj z Ukrajino in Moldavijo ter podelitev statusa kandidatke Gruziji, začetek pristopnih pogajanj z BiH pa, ko bo dosežena potrebna stopnja skladnosti

Evropska komisija je danes sprejela širitveni sveženj 2023, v katerem je podrobno ocenila trenutno stanje in napredek Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Turčije ter prvič tudi Ukrajine, Republike Moldavije in Gruzije na njihovi poti k pristopu k Evropski uniji. Poseben poudarek poročila je na napredku …

Read More »

Komisija predstavila novi načrt za rast za Zahodni Balkan, ki vključuje 6 milijard evrov nepovratnih sredstev in posojil za pospešitev gospodarskega zbliževanja z EU

Evropska komisija sprejela novi načrt za rast za Zahodni Balkan, katerega cilj je zagotoviti nekatere koristi članstva v regiji pred pristopom, spodbuditi gospodarsko rast in pospešiti nujno potrebno socialno-ekonomsko zbliževanje. Cilj bi moral biti, da se partnericam omogoči krepitev reform in naložb, da bi znatno pospešile širitveni proces in rast …

Read More »