EP Plenary session - COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future

COVID-19: Parlament sprejel načrt za boljšo pripravljenost na prihodnje zdravstvene krize

Poslanci se želijo na prihodnje izzive pripraviti s krepitvijo evropske zdravstvene unije in odpornosti nacionalnih zdravstvenih sistemov.

Posebni odbor Evropskega parlamenta za pandemijo COVID-19 je v zadnjem letu preučil posledice krize, ocenil učinkovitost ukrepov na nacionalni ravni in ravni Unije ter oblikoval posebna priporočila za odpravo pomanjkljivosti. Poslanci so o poročilu razpravljali v torek, v sredo pa so ga sprejeli z 385 glasovi za, 193 glasovi proti in 65 vzdržanimi glasovi.

Predstavili so načrt za prihodnje ukrepe na štirih glavnih področjih: zdravje, demokracija in temeljne pravice, družbeni in gospodarski vidiki ter odziv na pandemijo na svetovni ravni.

Med ključnimi predlogi so krepitev strateške avtonomije Unije na področju zdravil, preglednost skupnih javnih naročil in večji parlamentarni nadzor nad izredno zakonodajo na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni. Poslanke in poslanci zahtevajo, naj Unija poveča porabo sredstev za okrevanje in tako okrepi enotni trg, pričakujejo pa tudi, da se bo zaradi bodoče mednarodne konvencije o obvladovanju pandemij izboljšalo sodelovanje na svetovni ravni.

Podrobnejše informacije o priporočilih so na voljo tukaj.

Izjave

Predsednica Posebnega odbora za pandemijo COVID-19 Kathleen Van Brempt (S&D, Belgija) je dejala: „Naš odbor je izvedel temeljito oceno poteka pandemije in njenih posledic za Evropsko unijo. Pokazalo se je, da potrebuje Evropa orodja za razvoj dolgoročnih politik z jasnimi cilji in časovnimi načrti. Pripravljena mora biti na hiter in učinkovit odziv, ki bo koristil vsem Evropejcem. Evropska unija mora tudi podrobno preučiti svojo vlogo v globalnem odzivu na pandemijo. Bolj kot kdaj koli doslej si mora prizadevati za mednarodno sodelovanje in solidarnost, zlasti s partnerji na svetovnem jugu. Evropska komisija mora zdaj na podlagi naših priporočil pripraviti predloge za Evropsko unijo, da bo ta kos izzivom prihodnosti in odpornejša na krize.“

Poročevalka Posebnega odbora za pandemijo COVID-19 Dolors Montserrat (PPE, Španija) je povedala: „Poročilo Posebnega odbora za pandemijo COVID-19 je rezultat razprav, soglasij in prizadevanj. Evropska unija se je na pandemijo ustrezno odzvala, saj je zagotovila cepiva in sredstva iz instrumenta NextGenerationEU, skuša pa se tudi čim bolje pripraviti na prihodnje zdravstvene krize. Unijo moramo še bolj okrepiti in zaščititi zdravstvene delavce, poskrbeti, da bomo pozorni na vse bolezni, ter pomagati najranljivejšim članom družbe. Spodbujati moramo raziskave in boj proti lažnim informacijam in kibernetskim napadom ter oblikovati konkurenčen farmacevtski sektor, ki bo prispeval k strateški avtonomiji Evropske unije na področju zdravja.“

Ozadje

Evropski parlament je marca 2022 ustanovil Posebni odbor za pandemijo COVID-19: pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost (COVI). Odbor je preučil posledice pandemije za zdravstveni sistem in kampanjo cepljenja, pa tudi širše socialno-ekonomske posledice, posledice za pravno državo in demokracijo ter mednarodni odziv na pandemijo. Organiziral je vrsto javnih predstavitev, delavnic in obiskov na kraju samem, njegovi člani pa se posvetovali s strokovnjaki, oblikovalci politik iz institucij Evropske unije in mednarodnih organizacij, epidemiologi, ministri za zdravje, farmacevtskimi družbami, zdravstvenimi delavci in raziskovalci.

S sprejetjem tega poročila se Parlament odziva na pričakovanja državljanov, da se okrepi odpornost naših zdravstvenih sistemov in konkurenčnost EU ter vsem zagotovili enak dostop do zdravja, kot je navedeno v predlogih 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) in 12(12) sklepov Konference o prihodnosti Evrope.

über evropskeno

Siehe auch

Nemec: “Pravica do varnega, zakonitega in brezplačnega splava mora biti zapisana v Listino EU o temeljnih pravicah.”

Evropski parlament je na dvodnevnem zasedanju v Bruslju stopil v bran vsem Evropejkam. Evropski poslanci …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *