ITRE - Vote on EU Cyber Resilience Act

Poslanci sprejeli načrte za zagotovitev več streliva za Ukrajino

Parlament je v četrtek sprejel načrte za povečanje proizvodnje streliva in izstrelkov v EU, da bi odpravil sedanje pomanjkanje.

V skladu z besedilom, o katerem se je Parlament prejšnji teden dogovoril s Svetom, je namen zakona o podpori proizvodnji streliva (ASAP) pospešiti dostavo streliva in izstrelkov v Ukrajino ter pomagati državam članicam pri obnovi zalog orožja. Cilj zakona je z uvedbo ciljno usmerjenih ukrepov, vključno s financiranjem v višini 500 milijonov eurov, povečati proizvodne zmogljivosti EU, da bi odpravili sedanje pomanjkanje obrambnih proizvodov, zlasti raket in topniškega streliva ter njihovih sestavnih delov.

Med pogajanji s Svetom so pogajalci Evropskega parlamenta zagotovili, da se financira bolj raznolika vrsta projektov ter da bodo mala in srednje velika podjetja upravičena do višje stopnje financiranja. Zagotovili so nova finančna sredstva, ki ne bi smela biti na račun obstoječih kohezijskih sredstev. Poslanke in poslanci so se zavzeli tudi za zagotovila, da bodo države EU Ukrajini zagotovile strelivo, financirano v skladu s to zakonodajo, ne da bi za to veljale izvozne omejitve.

Izjava

Vodja pogajalske skupine Evropskega parlamenta Cristian Bușoi (EPP, Romunija) je dejal: „Današnje glasovanje pomeni še en korak naprej za varnost in obrambo Evrope ter našo trdno podporo Ukrajini glede na potekajočo rusko agresijo. Obravnavali smo najnujnejši vidik zakona: zagotavljanje več streliva za Ukrajino. To je dokaz solidarnosti Evrope in naše kolektivne varnosti.“

Naslednji koraki

Zakonodaja je bila sprejeta s 505 glasovi za, 56 glasovi proti in 21 vzdržanimi glasovi. Zdaj mora akt potrditi tudi Svet, da bo zakon lahko stopil v veljavo.

Ozadje

Akcijski načrt je odziv na zahtevo Ukrajine, naj ji EU dobavi topniško strelivo kalibra 155 mm in na dogovor Sveta z dne 20. marca 2023 o tritirnem predlogu o strelivu. Države članice so bile pozvane, naj nujno prenesejo strelivo iz lastnih zalog v Ukrajino (prvi tir). Hkrati so se dogovorile, da bodo skupaj nabavile milijon nabojev streliva (drugi tir). Cilj tretjega tira pa je povečati proizvodne zmogljivosti v evropski obrambni industriji. To bi bilo treba doseči s pomočjo akta, ki se neposredno odziva na poziv Sveta, naj se strelivo nemudoma dostavi Ukrajini, če se to zahteva, in da se državam članicam pomaga pri obnovi zalog streliva.

über evropskeno

Siehe auch

Evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD) na začetek izraelske vojaške operacije v Rafi

“Obsojam izraelsko zaprtje dveh ključnih vstopnih točk v Rafo v Gazi, kar bo imelo resne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *