PHOTO: European Union 2024.

Nemec: “Pravica do varnega, zakonitega in brezplačnega splava mora biti zapisana v Listino EU o temeljnih pravicah.”

Evropski parlament je na dvodnevnem zasedanju v Bruslju stopil v bran vsem Evropejkam. Evropski poslanci so izglasovali do zdaj najbolj progresivno besedilo resolucije, v kateri države članice pozivajo naj v celoti dekriminalizirajo splav ter odpravijo ovire za varen in zakonit splav. Eden izmed soavtorjev in je glasoval za resolucije, je tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Z resolucijo odločno stopamo v bran pravicam do spolnega in reproduktivnega zdravja. Enakost spolov je sicer že nepogrešljiv in neločljiv del človekovih pravic, osnova demokracij in pravne države, in temeljna pravica, ki je tudi zapisana v evropski listini o temeljnih pravicah. A z razočaranjem ugotavljam, da sedanje politike ne zadoščajo za odpravo vztrajnega kršenja pravic žensk ter vseh vrst diskriminacij na podlagi spola. Med državami članicami so namreč še vedno ogromne razlike pri tem vprašanju. In ravno to vrzel moramo zapolniti z minimalno zaščito pravic vseh žensk v Uniji, vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava.

Ta mora postati univerzalna, neodtujljiva in nedeljiva pravica po vsej Evropi. Trdno verjamem v pravico do telesne avtonomije, svobodnega, informiranega in splošnega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja, zato brezpogojno podpiram resolucijo Evropskega parlamenta.

über evropskeno

Siehe auch

Parlament odobril prvi zakon EU o boju proti nasilju nad ženskami

– Ukrepi za preprečevanje posilstev in boljše razumevanje privolitve – Prisilne poroke in pohabljanje ženskih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *