EP Plenary session - Plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed. PHOTO: European Union 2024.

Nove genomske tehnike: poslanci sprejeli predpise, ki bodo kmetom olajšali zeleni prehod

Spremembe v besedilu so označene z rdečo barvo! Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo.

– Preprostejši postopek za priznanje rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami (NGT), ki so enakovredne konvencionalnim rastlinam
– Za rastline, pridobljene z NGT, bo še vedno obvezno označevanje
– Evropska agencija za varnost hrane je ocenila morebitna varnostna tveganja pri uporabi novih genomskih tehnik.

Poslanci so potrdili preprostejši postopek za z NGT pridobljene rastline, enakovredne konvencionalnim rastlinam, kar bo izboljšalo odpornost prehranskega sistema. Predpisi za druge rastline bodo strožji.

Parlament je s 307 glasovi za, 263 proti in 41 vzdržanimi glasovi sprejel stališče za pogajanja z državami članicami o predlogu Evropske komisije o novih genomskih tehnikah.

Predlog naj bi omogočil razvoj izboljšanih vrst rastlin, ki bodo odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, zanje pa bo potrebnih manj gnojil in pesticidov. Donosi bodo tako večji, prehranski sistem pa bolj trajnosten in odpornejši.

Za z NGT pridobljene rastline trenutno veljajo enaka pravila kot za gensko spremenjene organizme. Poslanke in poslanci se strinjajo s predlogom, da se za z NGT pridobljene rastline uvedeta dve različni kategoriji in dva sklopa pravil. Za z NGT pridobljene rastline, ki se štejejo za enakovredne konvencionalnim rastlinam (z NGT pridobljene rastline kategorije 1), zahteve zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih ne bodo veljale. Za druge z NGT pridobljene rastline (z NGT pridobljene rastline kategorije 2) pa bodo še naprej veljale strožje zahteve. Poslanke in poslanci želijo obdržati obvezno označevanje proizvodov pridobljenih iz obeh kategorij rastlin.

Poslanke in poslanci menijo tudi, da morajo biti v ekološki pridelavi še naprej prepovedane vse z NGT pridobljene rastline, saj je treba njihovo ustreznost podrobneje preučiti. Obenem od Evropske komisije pričakujejo, da bo sedem let po začetku veljavnosti poročala o tem, kako nove tehnike sprejemajo potrošniki in pridelovalci.

Z NGT pridobljene rastline kategorije 1

Poslanke in poslanci želijo za z NGT pridobljene rastline kategorije 1 prilagoditi obseg in število sprememb, ki so potrebne, da se z NGT pridobljena rastlina šteje za enakovredno konvencionalnim rastlinam. Da bi zagotovili transparentnost, se poslanke in poslanci strinjajo z javno objavo seznama vseh z NGT 1 pridobljenih rastlin na spletu.

Z NGT pridobljene rastline kategorije 2

Poslanke in poslanci menijo, da mora za z NGT pridobljene rastline kategorije 2 še naprej veljati večina zahtev zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih, ki je ena najstrožjih na svetu, vključno s postopkom odobritve in obveznim označevanjem proizvodov.

Spodbuditi želijo uporabo teh rastlin, zato bodo za z NGT pridobljene rastline kategorije 2, ki naj bi prispevale k bolj trajnostnemu agroživilskemu sistemu, pospešili postopek ocene tveganja. Poudarili pa so, da je treba upoštevati tako imenovano previdnostno načelo.

Prepoved vseh patentov, prijavljenih za z NGT pridobljene rastline

Poslanke in poslanci zahtevajo popolno prepoved patentov za vse z NGT pridobljene rastline, rastlinski material, njihove dele, genetske informacije in v njih vsebovane postopkovne značilnosti. Tako bi preprečili pravno negotovost, zvišanje stroškov in nove odvisnosti kmetov in žlahtniteljev. Do junija 2025 želijo prejeti tudi poročilo o vplivu patentov na dostop žlahtniteljev in kmetov do raznolikega rastlinskega razmnoževalnega materiala ter zakonodajni predlog za posodobitev pravil Evropske unije o pravicah intelektualne lastnine.

Izjava

Poročevalka Jessica Polfjärd (PPE, Švedska) je po glasovanju dejala: „Nove genomske tehnike so ključnega pomena za krepitev evropske prehranske varnosti in okolju prijaznejše kmetijske proizvodnje. Nova pravila bodo omogočila razvoj izboljšanih rastlinskih sort, ki bodo zagotovile večji donos in bodo odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, zanje pa bo potrebnih manj gnojil in pesticidov. Upam, da bodo države članice kmalu sprejele svoje stališče in da bomo nova pravila sprejeli še pred evropskimi volitvami ter kmete opremili za zeleni prehod.“

Nadaljnji koraki

Evropski parlament je sedaj pripravljen, da z državami članicami začne pogajanja o končni zakonodaji.

Ozadje

Evropska agencija za varnost hrane je ocenila morebitna varnostna vprašanja v zvezi z novimi genomskimi tehnikami. Več NGT izdelkov je že ali pa bodo kmalu na voljo na trgih zunaj Evropske unije (na primer na Filipinih, kjer bi z bananami, ki ne postanejo rjave, lahko zmanjšali količino odpadne hrane in emisij CO2).

Izjave poslancev iz Slovenije med plenarno razpravo

Franc Bogovič (EPP): “Pred kmetijstvom je velik izziv. Prehraniti mora vse več ljudi, zaradi podnebnih sprememb imamo nove bolezni, škodljivce, vedno več je sušnih obdobij.  Z NGT želimo dati znanstvenikom možnost, da pohitrijo naravne procese – s 30-40 let na 5 let. Z NGT se strinja 37 nobelovcev, 1500 strokovnjakov. Zato je treba podpreti takšne genomske tehnike in dati evropskemu kmetijstvu podobne priložnosti, kot jih ima svet. Sicer bomo primorani hrano uvažati od drugod, kjer se te tehnike uporabljajo. Podpiram tudi to, da je ekološko kmetijstvo izvzeto iz te uredbe.”

über evropskeno

Siehe auch

Parlament odobril prvi zakon EU o boju proti nasilju nad ženskami

– Ukrepi za preprečevanje posilstev in boljše razumevanje privolitve – Prisilne poroke in pohabljanje ženskih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *