Mladi za mlade COP28: Kdaj bo politika poslušala znanost?

Za trajnostne spremembe so potrebni konkretni ukrepi, ki zahtevajo globalne, državne in lokalne spremembe, presegajoč aktivnosti posameznic in posameznikov. Najbolj pravično bi bilo, da tisti, ki so zakrivili podnebno krizo, za te spremembe tudi plačajo, saj bomo zgolj tako bomo dosegli pravičen zeleni prehod. Spremembe lahko dosežemo tudi z udeleževanjem na volitvah, poudarjena pa je bila tudi pomembnost izobraževanja mladih o politiki in družbenih vprašanjih. To so glavna sporočila Pie Zupančič in Luke Mofardina z današnje razprave v ciklu Mladi za mlade na temo “Aktivni državljani za trajnostno Evropo”, ki jo je gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

V pogovoru sta sodelovala strokovni sodelavec Društva za sonaraven razvoj Focus Luka Mofardin in članica gibanja Mladi za podnebno pravičnost Pia Zupančič.

Luka Mofardin je meni, da se tehnološke inovacije prevečkrat predstavljajo kot edina rešitev podnebnih sprememb in okoljske krize, medtem, ko glavni problem predstavlja politična neučinkovitost. Izpostavil je, da morajo države globalnega severa prevzeti svojo zgodovinsko odgovornost in poskrbeti za to, da lahko države globalnega juga dosežejo zadovoljivo stopnjo razvoja. »Državam globalnega juga moramo dati možnost, da razvijejo neko stopnjo razvoja, ki je dostojna in kakovostna, kot jo je imel možnost razviti globalni sever«.

Pia Zupančič, članica gibanja Mladi za podnebno pravičnost opozarja, da podnebna kriza vpliva na prav vsa področja življenja ter poglablja socialne stiske in neenakosti med ljudmi. Meni, da je rešitev za uspešen boj proti negativnim posledicam izobraževanje in povezovanje med ljudmi.

»Spremembe se ne zgodijo čez noč. Potrebna so izobraževanja, posamezniki, odgovorni za izobraževanja, ki ljudem pokažejo, da imajo pravice, da se je potrebno za njih boriti in da možnost za ta boj v Sloveniji na srečo obstaja«.

V luči evropskih volitev, ki bodo potekale 9. junija 2024, smo se dotaknili tudi pomembnosti udeleževanja volitev in drugih načinov aktivnega državljanstva. Oba gosta se strinjata, da je udeležba na vseh volitvah pomembna, vendar je po njunih besedah odhod na volišče zgolj higienski minimum demokracije. Mofardin izpostavlja: »Pomembno je, da se poskusimo organizirati, vključevati in sodelovati v različnih kolektivih. Na takšen način gradimo svojo moč in posledično lahko zahtevamo več«.

O ‘zeleni generaciji’ cikla dogodkov Mladi za mlade

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v letošnjem letu v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, okoljevarstveniki in prostovoljci skupnosti skupajsmo.eu pripravlja niz javnih razprav, namenjenih različnim temam, kot so hitra moda, zdrava prehrana, zelena energija, zelena delovna mesta ipd. Mladi imajo tako priložnost pogovarjati se z odločevalci in strokovnjaki o aktualni okoljski problematiki.

über evropskeno

Siehe auch

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

– Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalaže – Manj embalaže in odpadkov, omejitve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *