EP Plenary session - Voting session

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

– Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalaže
– Manj embalaže in odpadkov, omejitve za nekatere vrste embalaže
– Nekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo od 1. januarja 2030 prepovedane
– Vsak Evropejec vsako leto ustvari skoraj 190 kg odpadne embalaže

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže v Uniji.

Uredba, ki obravnava vse večjo količino odpadkov, usklajuje pravila notranjega trga in spodbuja krožno gospodarstvo, je bila sprejeta s 476 glasovi za, 129 proti in 24 vzdržanimi glasovi.

Manj embalaže in prepoved nekaterih vrst embalaže

Pravila, o katerih sta sedogovorila Parlament in Svet, vključujejo cilje glede zmanjšanja količine embalaže (za 5 % do leta 2030, za 10 % do leta 2035 in za 15 % do leta 2040) ter od držav članic zahtevajo, da zmanjšajo zlasti količino odpadne plastične embalaže. Za zmanjšanje nepotrebne embalaže je bil za skupinsko embalažo, transportno embalažo in embalažo za elektronsko trgovanje določen delež praznega prostora, ki ne sme presegati 50 %. Proizvajalci in uvozniki pa bodo morali poskrbeti za čim manjšo maso in prostornino embalaže.

Nekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo bodo od 1. januarja 2030 prepovedane. To so embalaža za enkratno uporabo za nepredelano sveže sadje in zelenjavo, embalaža za hrano in pijačo, ki se pripravi in zaužije v kavarnah in restavracijah, embalaža za posamezne porcije (na primer za prelive, omake, smetano, sladkor), miniaturna embalaža za toaletne izdelke v hotelih in zelo lahke plastične nosilne vrečke(z debelino stene manj kot 15 mikronov).

Besedilo vključuje prepoved tako imenovanih večnih kemikalij (per- in polifluoroalkilnih snovi)nad določenimi mejnimi vrednostmi v embalaži, ki je v stiku z živili, saj želijo poslanke in poslanci preprečiti škodljive posledice za zdravje.

Spodbujanje možnosti ponovne uporabe in ponovnega polnjenja za potrošnike

Za embalažo alkoholnih in brezalkoholnih pijač(razen za mleko, vino, aromatizirano vino in žgane pijače), transportno in prodajno embalažo ter skupinsko embalažo so predvideni posebni cilji ponovne uporabe do leta 2030. Države članice lahko pod določenimi pogoji odobrijo petletno odstopanje od teh zahtev.

Končni distributerji pijač in hrane za s seboj bodo morali potrošnikom ponuditi možnost, da uporabijo svojo posodo. Prizadevati si bodo morali tudi za to, da bodo do leta 2030 10 % izdelkov ponudili v embalaži za večkratno uporabo.

Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati, ter učinkovitejše zbiranje in recikliranje embalaže

V skladu z novimi pravili bo morala biti vsa embalaža (razen lahkega lesa, plute, tekstila, gume, keramike, porcelana in voska) primerna za recikliranje in izpolnjevati stroga merila.

Ukrepi vključujejo tudi cilje glede minimalne vsebnosti recikliranih materialov v plastični embalaži in minimalne cilje recikliranja glede na težo odpadne embalaže.

Do leta 2029 bo treba 90 % plastičnih in kovinskih posod za enkratno uporabo za pijačo (do tri litre) zbrati ločeno (prek kavcijskih sistemov ali drugih načinov, s katerimi bomo dosegli cilje zbiranja).

Izjava

Poročevalka Frédérique Ries(Renew, Belgija) je dejala: „Unija je prvič v okoljski zakonodaji določila cilje za zmanjšanje količine embalaže, ne glede na uporabljeni material. Nova pravila spodbujajo inovacije in vključujejo izjeme za mikropodjetja. Prepoved večnih kemikalij v embalaži živil je velika zmaga za zdravje evropskih potrošnikov. Zdaj pozivamo vse industrijske sektorje, države Unije in potrošnike, naj sodelujejo v boju proti odvečni embalaži.“

Naslednji koraki

Preden lahko sporazum začne veljati, ga mora uradno potrditi še Svet.

Ozadje

Leta 2018 je sektor embalaže v Evropski uniji ustvaril 355 milijard evrov prometa. Gre zavse večji vir odpadkov. Skupna količina embalaže v Uniji se je s 66 milijonov ton leta 2009 povečala na 84 milijonov ton leta 2021. Leta 2021 je vsak Evropejec proizvedel 188,7 kg odpadne embalaže. Če ne bomo sprejeli dodatnih ukrepov, pa naj bi se ta številka do leta 2030 povečala na 209 kg.

S sprejetjem te zakonodaje se Parlament odziva na pričakovanja državljanov glede vzpostavitve krožnega gospodarstva, izogibanja odpadkom,postopne opustitve netrajnostne embalaže in odprave plastične embalaže za enkratno uporabo, kot je navedeno v predlogih 5(1), 5(3), 5(4), 5(5), 11(1), 11(4) in 20(3) sklepovKonference o prihodnosti Evrope.

über evropskeno

Siehe auch

Skrbni pregled: poslanci sprejeli pravila za podjetja na področju človekovih pravic in okolja

– Velja za podjetja iz Evropske unije in zunaj nje, ki imajo najmanj 450 milijonov …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *