European Union, 2023.

Vprašanja in odgovori o ribolovnih možnostih v Atlantiku, Kattegatu in Skagerraku za leto 2024

Kako Komisija pripravlja svoj predlog glede na znanstveno mnenje?

Komisija vsako leto zaprosi Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) za vsak stalež in nato pripravi svoj predlog na podlagi znanstvenega mnenja, kot je določeno v skupni ribiški politiki. ICES daje dve vrsti mnenj: svetovanje v okviru ocene največjega trajnostnega donosa (MSY) in svetovanje v skladu s previdnostnim pristopom. To je odvisno od podatkov, ki so na voljo znanstvenikom za vsak stalež, in kadar je na voljo več podatkov, lahko ICES izvede oceno največjega trajnostnega donosa – za staleže s pomanjkljivimi podatki pa bo mnenje podano na podlagi previdnostnega pristopa. Komisija nadaljuje z analizo mnenja in pripravi predlog za razpravo in sprejetje na seji Sveta ministrov za ribištvo.

Za staleže na podlagi največjega trajnostnega donosa lahko Komisija v skladu z določbami večletnih načrtov predlaga številko, ki ustreza zgornji meji največjega trajnostnega donosa, točki največjega trajnostnega donosa ali najvišjemu trajnostnemu donosu. Komisija upošteva tudi prisotnost mešanega ribolova, zlasti kadar bi se ribiška plovila zaradi ničelnega TAC prisilila, da ostanejo v pristanišču, saj ne morejo loviti ciljnih vrst skupaj z vrstami celotnega dovoljenega ulova v mreži, znane kot „stanje, ki omejujejo ribolov“. V primeru mnenja o ničelnem ulovu in upoštevanja mešanega ribolova je pristop Komisije, da določi pravice do prilova, katerih količina temelji na mnenju ICES, da se omogoči nadaljevanje glavnih ribolovnih dejavnosti v zvezi z drugimi zdravimi staleži.

 

Kaj je letos v predlogu Komisije novo?

Letos je ICES podal mnenje o največjem trajnostnem donosu za več TAC in mnenje, veljavno dve ali tri leta. Komisija je te spremembe prenesla v svoj predlog.

12 TAC je prejelo mnenje o največjem trajnostnem donosu, Komisija pa je predlagala, da se vsi določijo v skladu z mnenjem. Staleži mola in polaka so na primer že leta v skladu s previdnostnim pristopom in so zdaj zajeti v mnenju o največjem trajnostnem donosu zaradi boljšega zbiranja podatkov, ki je skupen napor ribičev, držav članic in nacionalnih znanstvenih inštitutov. Mol in polak sta prav tako upravičena do večletnih TAC, saj je ICES podal svoje mnenje za obdobje 2024–2025.

 

Kakšen napredek je bil dosežen skozi leta na področju trajnosti ribištva EU?

V zadnjih letih smo dosegli znaten napredek pri trajnostnem ribolovu staležev, ki jih upravlja EU. Leta 2022 je bilo 63 od 79 TAC, določenih za Atlantik, Severno morje in Baltsko morje, določenih na ravni, ki omogoča zdravo prihodnost staležev in ribičev, tj. zagotavljanje dobre biomase staležev rib ob upoštevanju socialno-ekonomskih dejavnikov („največji trajnostni donos“ ali največji trajnostni donos), v primerjavi s samo petimi od 35 v letu 2009.

Kadar se upravljanje staležev deli z državami, ki niso članice EU, EU še naprej ravna po istih trajnostnih načelih, kot se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike.

 

Stanje staležaevropske jegulje je že vrsto let kritično. Kaj Komisija predlaga?

Mnenje ICES za leto 2024 bo objavljeno 1. novembra 2023, glede na lanskoletno mnenje in kritične razmere v zvezi z jeguljami, vendar je Komisija že predlagala, da se ohranita šestmesečno zaprtje in prepoved rekreacijskega ribolova jegulje v morskih in somornicah EU severovzhodnega Atlantika ter v vseh morskih vodah, somornicah in sladkih vodah Sredozemlja. Poleg tega je Komisija predlagala, da se pojasni, da bi morala prepoved ribolova za Atlantik zajemati glavno obdobje selitve zadevne življenjske faze na zadevnem ribolovnem območju ter da bi se morale zadevne države članice dogovoriti o obdobjih prepovedi ribolova v Skagerraku-Kattegatu in Baltskem morju, da se zagotovi zaščita jegulje, ki se seli iz Baltskega morja v Severno morje.

Ta predlog bi se lahko posodobil po objavi znanstvenega mnenja ICES za leto 2024 in po letnem zasedanju Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) leta 2023, da bi se upoštevali morebitni dodatni ukrepi za Sredozemlje, sprejeti na tem letnem zasedanju.

 

Kdaj bo predlog posodobljen s tristranskimi celotnimi dovoljenimi ulovi med EU in Združenim kraljestvom ter dvostranskimi celotnimi dovoljenimi ulovi med EU in Združenim kraljestvom?

Tristranska pogajanja med EU, Norveško in Združenim kraljestvom ter dvostranska posvetovanja med EU in Združenim kraljestvom bodo potekala v prihodnjih tednih. Komisija namerava oba sklopa pogajanj zaključiti pred koncem leta.

EU si bo prizadevala zagotoviti popolno skladnost med dvostranskimi ribolovnimi možnostmi med EU in Združenim kraljestvom ter tristranskimi ribolovnimi možnostmi EU, Združenega kraljestva in Severne Irske ter povezanimi določbami, pri čemer si bo kot vedno prizadevala za doseganje trajnostnih ciljev, kot so določeni v skupni ribiški politiki.

über evropskeno

Siehe auch

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

– Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalaže – Manj embalaže in odpadkov, omejitve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *