PHOTO: European Union 2024.

Srbija ni izpolnila svojih zavez glede svobodnih in poštenih volitev, menijo poslanci Evropskega parlamenta

  • Kršena tajnost glasovanja, skupinsko glasovanje, manipulacija registracije volivcev in ponarejeni podpisi, med domnevnimi kršitvami
  • Organizirani napadi srbskih uradnikov na opazovalce volitev, vključno s poslanci Evropskega parlamenta
  • Poziv k začasni ustavitvi financiranja EU zaradi hudih kršitev načela pravne države

Volitve v Srbiji 17. decembra 2023 niso potekale pod pravičnimi pogoji, zato poslanci Evropskega parlamenta  pozivajo k neodvisni preiskavi nepravilnosti.

Ker je vladajoča stran vztrajno in sistematično zlorabljala institucije in medije, da bi si zagotovila nepošteno prednost, so zadnje srbske parlamentarne in lokalne volitve padle pod pričakovane standarde za državo kandidatko za članstvo v EU.

V resoluciji, sprejeti v četrtek s 461 glasovi za, 53 proti in 43 vzdržanimi glasovi, Parlament poudarja, da so volitve 17. decembra 2023 kljub nemotenemu poteku zaznamovale številne postopkovne pomanjkljivosti. Med njimi opozarja na nedosledno uporabo zaščitnih ukrepov med glasovanjem in štetjem, pogoste primere prezasedenosti, kršitve tajnosti glasovanja in številne primere skupinskega glasovanja.

Ob opozarjanju srbskih oblasti, da je „pravilno delovanje demokratičnih institucij ključen del pristopnega procesa te države k EU“, poslanke in poslanci pozivajo k neodvisni preiskavi s strani uglednih mednarodnih pravnih strokovnjakov in institucij o nepravilnostih parlamentarnih, pokrajinskih in lokalnih volitev s posebnim poudarkom na volitvah v beograjsko mestno skupščino.

Odsotnost institucionalnega odziva na domnevne manipulacije, odsotnost sankcij za kršitelje

Poslanke in poslanci obžalujejo pomanjkanje institucionalnega odziva na resne obtožbe o vpletenosti vladajoče strani v volilne manipulacije in zlorabe, kar prispeva k ozračju nekaznovanosti in zagotavlja, da se bodo takšne prakse nadaljevale. Parlament obžaluje tudi neuvedbo pregona in sankcij v zvezi z dejanji med volitvami, vključno z resnimi obtožbami o nezakoniti manipulaciji registra volivcev in glasovalnih pravic, pritiskih in ustrahovanju državljanov in kandidatov na volitvah, primerih korupcije, ponarejanju podpisov državljanov, klientelizmu, nelegitimni in nezakoniti zlorabi podatkov državljanov.

Glede na „organizirane napade srbskih uradnikov na opazovalce volitev, vključno s poslanci Evropskega parlamenta“, poslanke in poslanci zahtevajo vrnitev k spoštljivemu in konstruktivnemu diskurzu, pri čemer poudarjajo pomen medsebojnega spoštovanja v demokratičnem procesu.

Neetično poročanje in dezinformacije, pomanjkanje pluralnosti medijev

Parlament obsoja odsotnost medijskega pluralizma med volilno kampanjo, dezinformacije ter splošno razširjeno neetično in pristransko poročanje medijev v korist vladajočih akterjev. V zadnjem desetletju, odkar je predsednik Vučić prišel na oblast, se v Srbiji nenehno spodkopava medijska svoboda, pri čemer so novinarji tarče političnega pritiska, groženj in celo fizičnih napadov, opozarjajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta.

Začasna ustavitev sredstev EU

Pristopna pogajanja s Srbijo bi se morala nadaljevati le, če država doseže znaten napredek pri reformah, povezanih z EU, vključno s celovitim izvajanjem priporočil za volitve OVSE/ODIHR in Beneške komisije, poudarja resolucija. Če srbski organi ne želijo izvesti ključnih priporočil za volitve ali če iz ugotovitev preiskave izhaja, da so bili srbski organi neposredno vpleteni v volilno goljufijo, pozivajo, naj se finančna sredstva EU, namenjena Srbiji, začasno ustavijo zaradi hudih kršitev pravne države v zvezi z volitvami v Srbiji.

Končno poročilo ODHIR naj bi bilo objavljeno v prihodnjih tednih.

Izjave poslancev iz Slovenije med plenarno razpravo

Klemen Grošelj (Renew Europe) – vodja opazovalcev Evropskega parlamenta srbskih volitev v decembru 2023: “Volitve niso bile svobodne in poštene. Zahtevamo neodvisno preiskavo s strani mednarodno priznanih pravnih strokovnjakov in institucij, s posebnim poudarkom na volitvah v mestni skupščini Beograda. Če srbske oblasti ne bodo voljne izvajati ključnih priporočil za izvedbo volitev ali če ugotovitve te preiskave pokažejo, da so bile srbske oblasti neposredno vpletene v volilne prevare, zahtevamo suspenz finančnih sredstev EU na podlagi hujših kršitev vladavine prava v zvezi z volitvami v Srbiji. “

Franc Bogovič (EPP): “Prihajam iz Slovenije in lahko rečem, da Srbijo dobro poznam. Za blagostanje ljudi v Srbiji in trajen mir v tem delu Evrope je zelo pomembno, da Srbija vstopi v EU. Pogoj za to je spoštovanje osnovnih pravil demokracije: pluralizem, svobodni mediji, svobodne in poštene volitve. Na zadnjih volitvah je bilo precej opazk o prihodu ljudi iz drugih koncev Srbije in Republike Srbske v Beograd. Zato bo za vse najbolje, da bo čim nared končno poročilo o poštenosti teh volitev, kar naj bo osnova Komisiji za oceno volitev in pripravo strategije nadaljnjega približevanja Srbije EU. Srbom želim uspešno in dobro približevanje EU, nam pa veliko modrosti na tej poti.”

über evropskeno

Siehe auch

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v vseh 27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *