PHOTO: European Union 2024.

Evropski poslanci obsojajo nenehna prizadevanja Rusije za spodkopavanje evropske demokracije – video izjave slovenskih poslank in poslancev

  • Globoka zaskrbljenost zaradi poročil, da je latvijska poslanka Tatjana Ždanoka morda delovala kot informatorkaslužbe ruske zvezne varnostne službe (FSB)
  • Poslanci Evropskega parlamenta so zaskrbljeni, ker Rusija nagovarja skrajno desne stranke in akterje po vsej Uniji, da bi spodkopala podporo Ukrajini
  • Parlament je zaskrbljen zaradi domnevnih odnosov med katalonskimi separatisti in rusko vlado

Poslanci opozarjajo, da izvoljeni politiki in stranke v Evropi zavestno služijo interesom Moskve ter spodkopavajo enotnost in demokracijo v Uniji.

V resoluciji, sprejeti v četrtek s 433 glasovi za, 56 proti in 18 vzdržanimi glasovi, Parlament izraža popolno ogorčenje in globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih prizadevanj Rusije za spodkopavanje evropske demokracije z različnimi oblikami vmešavanja in dezinformacij.

Ker je Kremelj poskušal zasejati delitve med evropskimi državljani, je v besedilu poudarjena zgroženost nad “verodostojnimi poročili, ki razkrivajo prizadevanja Rusije, da bi z novačenjem poslank in poslancev Evropskega parlamenta kot akterjev vplivanja razdelila evropske državljane ter sistematično ustvarjala sistem odvisnosti prek evropskih političnih strank, ki nato delujejo kot razširjevalke kremeljske propagande.”

Resolucija izraža globoko zaskrbljenost zaradi nedavnih medijskih poročil, da je latvijska poslanka Tatjana Ždanoka domnevno delovala kot informatorka ruske zvezne varnostne službe (FSB) in poudarja, da je nujno, da Evropski parlament in latvijske oblasti temeljito raziščejo zadevo ter določijo ustrezne sankcije in kazenske postopke. Hkrati resolucija opozarja tudi na druge primere, ko poslanke in poslanci Evropskega parlamenta zavestno služijo interesom Rusije, tudi prek lažnih misij za opazovanje volitev na zasedenih ruskih ozemljih.

Rusija cilja na različne države EU

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, ki se sklicujejo na redna razkritja po vsej Evropi že vrsto let, so ogorčeni, ker je Rusija, ki s tem pogosto krši zakonodajo držav članic EU, našla načine za zagotovitev znatnega financiranja političnih strank, politikov, uradnikov in gibanj v več demokratičnih državah, da bi se vmešavala v njihove demokratične procese in pridobila vpliv nanje. To vključuje dajanje bančnih posojil, nakupe in poslovne sporazume ter omogočanje finančnih dejavnosti. V besedilu so navedeni tudi primeri nedavnih ruskih poskusov vmešavanja v različnih državah, vključno z nagovarjanjem skrajno desničarskih političnih strank in akterjev v Nemčiji in Franciji, da bi spodkopali javno podporo Ukrajini, ter na Slovaškem. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so zaskrbljeni tudi zaradi razširjenega širjenja dezinformacij in nezakonitih vsebin na platformi družbenih medijev X.

Glede moskovske podpore separatističnim gibanjem v Evropi so poslanke in poslanci zelo zaskrbljeni zaradi domnevnih odnosov med katalonskimi separatisti, vključno s predstavniki katalonske regionalne vlade in nekdanjim predsednikom regije ter evropskim poslancem Carlesom Puidgemontom, in rusko vlado. Parlament zahteva, naj primere v zvezi s stiki med domnevno vpletenimi evropskimi poslankami in poslanci iz Katalonije in ruskimi predstavniki razišče Posvetovalni odbor Evropskega parlamenta o ravnanju poslancev.

V resoluciji je navedeno, da je rusko vmešavanje v Katalonijo del širše ruske strategije za spodbujanje notranje destabilizacije in neenotnosti v EU. Parlament tudi poziva pristojne pravosodne organe, naj izvedejo učinkovite preiskave o povezavah poslank in poslancev, ki naj bi bili povezani s Kremljem.

über evropskeno

Siehe auch

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v vseh 27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *