EP Plenary session - Voting session

Parlament sprejel direktivo o platformnem delu

• Nova pravila za odpravo navideznih samozaposlitev

• Delavcev ni mogoče odpustiti na podlagi odločitve algoritma

• Platformam je prepovedana obdelava določenih vrst osebnih podatkov

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli nova pravila za izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev.

Namen novih pravil, o katerih sta se Parlament in Svet že dogovorila februarja in ki so bila sprejeta s 554 glasovi za, 56 glasovi proti in 24 vzdržanimi glasovi, je zagotoviti pravilno razvrstitev zaposlitvenega statusa platformnih delavcev in odpraviti navidezne samozaposlitve. Prvič v Uniji urejajo tudi uporabo algoritmov na delovnem mestu.

Zaposlitveni status

Nova pravila uvajajo domnevo delovnega razmerja (v nasprotju s samozaposlitvijo), ki se v skladu z nacionalnim pravom in kolektivnimi pogodbami ter ob upoštevanju sodne prakse Unije uporabi, kadar so prisotne okoliščine, ki kažejo na nadzor in vodenje.

V skladu z direktivo morajo države Unije vzpostaviti izpodbojno pravno domnevo o zaposlitvi na nacionalni ravni, da bi odpravile neravnovesje moči med digitalno platformo dela in osebo, ki opravlja platformno delo. Dokazno breme nosi platforma, kar pomeni, da mora dokazati, da delovno razmerje ne obstaja.

Nova pravila o algoritemskem upravljanju

Nova pravila zagotavljajo, da osebe, ki opravlja platformno delo, ni mogoče odpustiti na podlagi odločitve, ki jo sprejme algoritem ali avtomatiziran sistem odločanja. Namesto tega morajo digitalne platforme dela zagotoviti človeški nadzor nad pomembnimi odločitvami, ki neposredno vplivajo na osebe, ki opravljajo platformno delo.

Preglednost in varstvo podatkov

Direktiva uvaja pravila, ki zanesljiveje varujejo podatke platformnih delavcev. Digitalnim platformam za delo bo prepovedana obdelava nekaterih vrst osebnih podatkov, kot so podatki o čustvenem ali psihološkem stanju in osebnih prepričanjih osebe.

Izjava

Poročevalka Elisabetta Gualmini (S&D, Italiaj) je dejala: „S to direktivo bo imelo do 40 milijonov platformnih delavcev v Uniji dostop do pravičnih delovnih pogojev. Ta zgodovinski dogovor jim bo zagotovil dostojanstvo, zaščito in pravice. Odpravila bo navidezno samozaposlitev in preprečila nepošteno konkurenco, zaščitila resnično samozaposlitev ter uvedla prelomna pravila o upravljanju algoritmov. To bo postalo resnično merilo uspešnosti na svetovni ravni. Ponosna sem, da lahko rečem: Evropa varuje svoje delavce, svoj socialni model in svoje gospodarstvo.“

Naslednji koraki

Dogovorjeno besedilo bo moral zdaj uradno sprejeti tudi Svet. Po objavi v Uradnem listu EU bodo imele države članice na voljo dve leti, da določbe direktive vključijo v svojo nacionalno zakonodajo.

Ozadje

V analizi Evropske komisije iz leta 2021 je bilo ugotovljeno, da obstaja več kot 500 aktivnih digitalnih platform dela, v sektorju pa je zaposlenih več kot 28 milijonov ljudi, ta številka pa naj bi do leta 2025 dosegla 43 milijonov. Digitalne platforme dela so prisotne v različnih gospodarskih sektorjih, kot sta naročanje prevoza in dostava hrane, bodisi na spletu s storitvami, kot sta vnos podatkov in prevajanje.

Čeprav je večina platformnih delavcev formalno samozaposlenih, je približno 5,5 milijona ljudi morda napačno uvrščenih med samozaposlene.

S sprejetjem te zakonodaje se Parlament odziva na pričakovanja državljanov glede vključujočih trgov dela in digitalnih inovacij za krepitev socialnega in trajnostnega gospodarstva, kot so izražena v predlogih 13, 13(5) in 35(1)(3) sklepov Konference o prihodnosti Evrope.

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *