Press conference on The review of EU driving licence rules. PHOTO: European Union 2024.

Poslanci Evropskega parlamenta podpirajo posodobitve predpisov EU o vozniških dovoljenjih za večjo varnost v cestnem prometu

– Samoocena sposobnosti za vožnjo
– Najmanj dveletno poskusno obdobje za voznike začetnike
– Vozniška dovoljenja na pametnih telefonih

Digitalna vozniška dovoljenja, samopreverjanje sposobnosti za vožnjo in boljša ozaveščenost o pešcih so nekatere od sprememb pravil EU o vozniških dovoljenjih, ki so jih v sredo predlagali poslanci Evropskega parlamenta.

Ker na cestah EU vsako leto umre več kot 20 000 ljudi, Parlament podpira reformo pravil o vozniških dovoljenjih, da bi prispevali k večji varnosti v cestnem prometu ter k zelenemu in digitalnemu prehodu.

Zagotavljanje varnejših cest za vse udeležence

Poslanke in poslanci želijo, da bi bili vozniki bolje pripravljeni na resnične vozne situacije in se zavedali tveganj, zlasti za ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, otroci, kolesarji in uporabniki e-skuterjev. Zato bi morali biti del vozniških izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja tudi vožnja po snegu in na spolzkih podlagah, varna uporaba telefona med vožnjo, mrtvi kot, sistemi za pomoč voznikom in zagotavljanje varnega odpiranja vrat vozila.

Veljavnost vozniških dovoljenj in predhodni zdravstveni pregledi

Poslanke in poslanci so se strinjali, da bi morala vozniška dovoljenja za motorna kolesa, avtomobile in traktorje veljati vsaj 15 let, za tovornjake in avtobuse pa pet let. Ne podpirajo skrajšanja veljavnosti vozniških dovoljenj za starejše – kot predlaga Komisija -, da bi se izognili diskriminaciji in zagotovili njihovo pravico do prostega gibanja ter sodelovanja v gospodarskem in družbenem življenju.

Poslanke in poslanci so se strinjali tudi s tem, da vozniki ob izdaji in podaljšanju vozniškega dovoljenja sami ocenijo svojo sposobnost za vožnjo, pri čemer so državam Unije omogočili, da se same odločijo, ali naj samooceno nadomesti zdravniški pregled z minimalnim naborom pregledov, med drugim o voznikovem vidu in srčno-žilnih boleznih. Vendar pa poslanci želijo, da bi si vlade EU bolj prizadevale za ozaveščanje javnosti o duševnih in telesnih znakih, ki lahko ogrožajo posameznika pri vožnji.

Vozniki začetniki in vozniki s spremstvom

Vozniki začetniki bi morali opraviti vsaj dveletno poskusno obdobje vožnje, v katerem bi zanje veljale določene omejitve, kot so strožje omejitve alkohola med vožnjo in strožje kazni za nevarno vožnjo, menijo poslanke in poslanci.

Da bi ublažili pomanjkanje poklicnih voznikov, so se poslanci dogovorili tudi, da bodo 18-letniki lahko pridobili dovoljenje za vožnjo tovornjaka ali avtobusa z največ 16 potniki, če bodo imeli potrdilo o strokovni usposobljenosti. Poleg tega bi morali biti 17-letniki prav tako upravičeni do vozniškega dovoljenja za avtomobile ali tovornjake, če jih spremlja izkušen voznik, je zapisano v osnutku.

Digitalno vozniško dovoljenje

V podporo enotnemu trgu EU poslanke in poslanci podpirajo uvedbo digitalnega vozniškega dovoljenja, ki bi bilo na voljo na mobilnem telefonu in bi bilo popolnoma enakovredno fizičnemu vozniškemu dovoljenju.

Naslednji koraki

Poročilo o predlaganih spremembah pravil o vozniških dovoljenjih EU je bil sprejeto s 339 glasovi za, 240 proti in 37 vzdržanimi glasovi. Parlament je s sprejetjem tega poročila zaključil obravnavo v prvem branju. Delo na tem zakonodajnem predlogu se bo nadaljevalo po junijskih volitvah v novem sklicu Parlamenta.

über evropskeno

Siehe auch

Partnerski svet potrdil enkratno podaljšanje uporabe trenutnih pravil o poreklu za električna vozila in baterije

Partnerski svet EU-Združeno kraljestvo sprejel sklep o podaljšanju uporabe trenutnih pravil o poreklu za električna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *