PHOTO: European Union 2023.

Partnerski svet potrdil enkratno podaljšanje uporabe trenutnih pravil o poreklu za električna vozila in baterije

Partnerski svet EU-Združeno kraljestvo sprejel sklep o podaljšanju uporabe trenutnih pravil o poreklu za električna vozila in baterije za tri leta, tj. do 31. decembra 2026. Sklep temelji na predlogu Komisije z dne 6. decembra, ki ga je danes sprejel Svet.

Pravila o poreklu za električna vozila in baterije v okviru sporazuma o trgovini in sodelovanju so bila oblikovana leta 2020, da bi spodbujala naložbe v zmogljivost EU za proizvodnjo baterij. Okoliščine, ki v letu 2020 niso bile predvidene, vključno z rusko agresijo proti Ukrajini, vplivom COVID-19 na dobavne verige in večjo konkurenco zaradi novih mednarodnih shem subvencijske podpore, so privedle do razmer, v katerih je širjenje evropskega ekosistema baterij počasnejše, kot je bilo prvotno pričakovano. Današnji sklep je bil sprejet zaradi navedenega in ob upoštevanju pomislekov evropske avtomobilske industrije, industrije baterij in kemijske industrije ter sindikatov.

Gre za enkratno podaljšanje, ki ga ni mogoče več podaljšati, saj Partnerski svet ni več pooblaščen za spreminjanje teh pravil do leta 2032. To pomeni, da mora industrija EU zdaj okrepiti naložbe, da bi povečala in poglobila svoje zmogljivosti za proizvodnjo baterij. Poleg tega mora industrija oceniti svoje dobavne verige, da bi zagotovila, da so vozila, namenjena za izvoz v Združeno kraljestvo, sestavljena z baterijami s poreklom iz EU (ali iz Združenega kraljestva), da bi bila skladna s pravili o poreklu, ki se uporabljajo od 1. januarja 2027.

Hkrati EU krepi svoja prizadevanja za podporo proizvodnji in razvoju več baterij v EU. To vključuje nedavno napovedani mehanizem financiranja v višini do 3 milijarde evrov za spodbujanje industrije proizvodnje baterij v EU. To bo ustvarilo znatne učinke prelivanja za celotno evropsko vrednostno verigo baterij, zlasti njen nabavni segment, in podprlo sestavljanje električnih vozil v Evropi.

Naslednji koraki

Sklep začne veljati danes. Uporaba pravil o poreklu za določen izdelek za električne akumulatorje in elektrificirana vozila, ki se uporabljajo do 31. decembra 2023, se podaljša do 31. decembra 2026. Od 1. januarja 2027 se bodo uporabljala pravila o poreklu za določen izdelek za električne akumulatorje in elektrificirana vozila iz Priloge 3 k sporazumu o trgovini in sodelovanju.

Ozadje

Sporazum o trgovini in sodelovanju določa pravila, ki urejajo trgovino med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Navedena pravila vključujejo pravila o poreklu, ki določajo, kdaj se izdelek lahko šteje za izdelek s poreklom iz EU ali Združenega kraljestva. Preferencialni režim, vzpostavljen s sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, se lahko uporablja samo za izdelke s poreklom iz pogodbenice sporazuma.

Partnerski svet je najvišji organ odločanja v okviru sporazuma o trgovini in sodelovanju.

über evropskeno

Siehe auch

Poslanci Evropskega parlamenta podpirajo posodobitve predpisov EU o vozniških dovoljenjih za večjo varnost v cestnem prometu

– Samoocena sposobnosti za vožnjo – Najmanj dveletno poskusno obdobje za voznike začetnike – Vozniška …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *