EP Plenary session - Need to adopt the “Unshell” Directive on rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes

Parlament sprejel nova pravila za povečanje prihrankov energije

Poslanke in poslanci so odobrili načrte, ki so bili predhodno dogovorjeni s Svetom in v okviru evropskega zelenega dogovora določajo nove cilje varčevanja z energijo za leto 2030.

Zakon bo določil cilje varčevanja tako pri primarni kot končni porabi energije v EU.

Države članice bodo morale do leta 2030 skupaj zagotoviti vsaj 11,7-odstotno zmanjšanje porabe energije na ravni EU (v primerjavi s projekcijami iz referenčnega scenarija iz leta 2020). Ta cilj bo spremljal ustrezen mehanizem spremljanja in izvrševanja, da bi države članice izpolnile svoje nacionalne prispevke k temu zavezujočemu cilju EU.

Do leta 2030 morajo države članice v povprečju prihraniti 1,5 % letno. Letni prihranki energije se bodo začeli z 1,3 % v obdobju do konca leta 2025 in bodo v zadnjem obdobju do konca leta 2030 postopoma dosegli 1,9 %.

Cilje varčevanja je treba doseči z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi ukrepi v različnih sektorjih, npr. v javni upravi, stavbah, podjetjih, podatkovnih centrih itd. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da se vsako leto vsaj 3 % javnih stavb prenovi v skoraj ničenergijske ali brezemisijske stavbe. Direktiva določa tudi nove zahteve za učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja.

Izjava

Poročevalec Niels Fuglsang (S&D, Danska) je dejal: „Energetska kriza še ni končana. Ni zagotovila, da bodo naslednje zime tako blage kot zadnja. V naslednjih sedmih letih moramo izvesti potrebne strukturne spremembe. Zelo sem vesel, da nam je uspelo države članice usmeriti k veliko bolj ambicioznim ciljem energetske učinkovitosti. To je ključnega pomena, da v prihodnosti ne bomo več odvisni od ruske energije in da bomo lahko dosegli naše podnebne cilje. Današnje glasovanje je velika zmaga. to ni samo dobro za naše podnebje, ampak slabo za Putina.“

Naslednji koraki

Parlament je zakonodajo sprejel s 471 glasovi za, 147 glasovi proti in 17 vzdržanimi glasovi. Zdaj ga bo moral potrditi tudi Svet ministrov, preden bo lahko začel veljati.

Ozadje

Evropska komisija je 14. julija 2021 sprejela sveženj „Pripravljeni na 55“, s katerim je prilagodila obstoječo podnebno in energetsko zakonodajo za izpolnitev novega cilja EU o najmanj 55-odstotnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Sveženj je vključeval prenovitev obstoječe direktive o energetski učinkovitosti, s katero so bile njene določbe usklajene z novim ciljem 55-odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Poslanci Evropskega parlamenta se s sprejetjem te direktive odzivajo na predloge državljanov iz sklepov Konference o prihodnosti Evrope. Direktiva o energetski učinkovitosti se nanaša na predlog 3(3), katerega cilj je zmanjšati odvisnost od uvoza nafte in plina s projekti za energetsko učinkovitost ter razširitvijo oskrbe s čisto in obnovljivo energijo.

Direktiva je tudi usklajena s predlogom 3(5), ki se zavzema za naložbe v tehnologije obnovljivih virov energije, in predlogom 3(6), ki spodbuja raziskovanje novih okolju prijaznih virov energije in metod shranjevanja energije ter podpira podnebne cilje EU. Poleg tega je v skladu s predlogom 11(1), ki spodbuja okolju prijaznejše proizvodne procese podjetij in jih podpira pri iskanju najboljših rešitev.

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *