EP Plenary session - Voting session. PHOTO: European Union 2023.

Parlament podprl načrte za boljši dostop do podatkov in njihovo uporabo

  • Inovacije so vse bolj odvisne od podatkov
  • Novi zakon pojasnjuje, kdo lahko dostopa do podatkov in pod kakšnimi pogoji
  • Podatke bo lahko izmenjevalo več zasebnih in javnih subjektov

Namen akta o podatkih, o katerem so se dogovorili poslanke in poslanci ter države članice, je spodbuditi inovacije z odpravo ovir za dostop do podatkov.

Nova zakonodaja določa pravila o souporabi podatkov, pridobljenih z uporabo povezanih proizvodov ali povezanih storitev (npr. internet stvari, industrijski stroji), uporabnikom pa omogoča dostop do podatkov, ki jih ustvarijo. Prispevala bo k razvoju novih storitev, zlasti na področju umetne inteligence, kjer so za usposabljanje o algoritmih potrebne ogromne količine podatkov. Njen cilj so tudi cenejše poprodajne storitve in popravila povezanih naprav. V izjemnih okoliščinah ali izrednih razmerah, kot so poplave in požari v naravi, bodo lahko organi javnega sektorja dostopali in uporabljali podatke, ki jih hrani zasebni sektor.

Varstvo poslovnih skrivnosti in preprečevanje nezakonitih prenosov podatkov

Poslanke in poslanci so zagotovili jasno opredelitev poslovnih skrivnosti in imetnikov poslovnih skrivnosti, da bi preprečili nezakonite prenose podatkov in uhajanje podatkov v države s šibkejšimi predpisi o varstvu podatkov. Prav tako se želijo izogniti temu, da bi konkurenti na določenem področju lahko izkoristili dostop do podatkov za dostopanje do tehnoloških rešitev glede storitev ali naprav svojih tekmecev.

Novi zakon olajšuje možnost zamenjave ponudnika storitev v oblaku – podjetij, ki ponujajo omrežne storitve, infrastrukturo ali poslovne aplikacije v oblaku – in uvaja zaščitne ukrepe za preprečevanje nezakonitih mednarodnih prenosov podatkov s strani teh podjetij. Poslanke in poslanci so zagotovili, da zakon uporabnikom storitev v oblaku omogoča pogajanja o pogodbah, hkrati pa bo tudi preprečeval vezanost na določenega ponudnika.

Izjava

Poročevalka Pilar del Castillo Vera (EPP, Španija) je dejala: „Akt o podatkih prinaša spremenjena pravila igre. Podatki o delovanju industrijske opreme bodo tovarnam, kmetijam in gradbenim podjetjem omogočili optimizacijo operativnih ciklov, proizvodnih linij in upravljanja dobavne verige. Zakon o podatkih bo ustvaril nov podatkovno-agilni sistem, ki bo omogočal enostaven dostop do skoraj neskončne količine visokokakovostnih podatkov. Ključnega pomena bo za optimizacijo obstoječih in spodbujanje razvoja novih poslovnih modelov in procesov in ustvarjanja nove vrednosti. Z drugimi besedami, priložnost za inovativnost in konkurenčnost“.

Naslednji koraki

Zakonodaja je bila sprejeta s 481 glasovi za, 31 glasovi proti in 71 vzdržanimi glasovi. Zdaj jo mora uradno sprejeti še Svet, da bo postala zakon.

Ozadje

Količina podatkov, ki jih ustvarijo ljudje in stroji, se eksponentno povečuje in postaja ključni dejavnik za inovacije podjetij in javnih organov (npr. oblikovanje pametnih mest). Zakonodaja bo uporabnikom omogočila dostop do podatkov, ki jih ustvarijo, saj se po podatkih Evropske komisije 80 % zbranih industrijskih podatkov nikoli ne uporabi.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Akt o podatkih vsebuje načela iz priporočil konference o prihodnosti Evrope (COFOE), zlasti predloge 31(7), 35(7) in 35(10), katerih cilj je oblikovanje trdnega in pravičnega digitalnega gospodarstva. Odraža vizijo COFOE z zavzemanjem za odporno podatkovno infrastrukturo, ki podpira evropske vrednote in načela. Akt o podatkih podpira tudi digitalno preobrazbo javnih storitev in uvedbo skupne evropske digitalne identitete, ki bo racionalizirala čezmejne digitalne transakcije in storitve, hkrati pa bo zaščitena s celovitim okvirom evropskih standardov in smernic.

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *