PHOTO: European Union 2023.

Evropski parlament odprl pot novim prihodkom EU in poziva države članice, naj hitro ukrepajo

  • Novi prihodki Unije, ki temeljijo na sistemu trgovanja z emisijami, mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah in dobičkih podjetij
  • Sredstva, ki so nujno potrebna za odplačilo dolgov iz sklada Naslednja generacija EU
  • Novi prihodki Unije so bili dogovorjeni v pravno zavezujočem časovnem načrtu leta 2020

V četrtek je Parlament utrl pot uvedbi naslednje generacije virov lastnih sredstev za proračun Unije.

Parlament je s 399 glasovi za, 138 proti in 61 vzdržanimi glasovi naredil pomemben korak k

spremembi zakona, ki ureja prihodke EU, tako imenovanega sklepa o lastnih sredstvih. Ko bo predlog spremembe sprejet v Svetu in ga bodo ratificirale vse države članice, bodo uvedeni trije novi viri prihodkov: prihodki od trgovanja z emisijami (ETS); sredstva, ustvarjena z mehanizmom EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM); in začasni statistični vir lastnih sredstev, ki temelji na dobičku podjetij.

Odplačilo dolga iz načrta sanacije

Prihodki iz novih „lastnih sredstev“ bodo bistveni za odplačilo dolga v okviru načrta Unije za okrevanje, zlasti zaradi naraščajočih obrestnih mer, ki močno vplivajo na proračun Unije. Z novimi prihodki bi se lahko proračun Unije dolgoročno zanesljivo financiral. Tako bi se izognili zmanjšanju obstoječih programov in politik Unije ter financirali tudi nove prednostne naloge.

Preprečevanje previsokih popravnih mehanizmov (rabatov) za nekatere države članice

Zaradi visoke inflacije so se začasni popravni mehanizmi (rabati) v obliki pavšalnih zneskov za Dansko, Nemčijo, Nizozemsko, Avstrijo in Švedsko, do katerih so upravičene v obdobju 2020–2027, nepričakovano in nesorazmerno povečali. Poslanke in poslanci zato zahtevajo, da se ti pavšalni zneski letno prilagodijo, tako kot proračun Unije, tj. na podlagi fiksnega deflatorja v višini 2 % na leto.

Izjave

José Manuel Fernandes (EPP, Portugalska), soporočevalec: „Za učinkovit odziv na prihodnje krize in spoštovanje zavez Unije do evropskih državljanov potrebujemo nova lastna sredstva, ne da bi prihodnje generacije obremenjevali z dolgom. Brez njih bi se programi EU soočali z zmanjšanjem sredstev za več kot 15 milijard evrov letno. Da bi se temu izognili, imamo na voljo dve možnosti: bodisi povečanje prispevkov držav članic v proračun Unije, kar obremenjuje državljane, bodisi odobritev novih lastnih sredstev. Slednja je najprimernejša pot naprej, Svet pa mora to čim prej obravnavati.“

Valérie Hayer (Renew, Francija), soporočevalka: „Čas se izteka in Svet mora pohiteti. Pozivam ga, naj se čim prej dogovori o tem svežnju. Evropa se na področju socialne pravičnosti ne more zanašati na Orbanovo predsedovanje Svetu leta 2024, to se preprosto ne bo zgodilo!“

Naslednji koraki

Potem ko je Parlament odobril to mnenje v postopku posvetovanja, mora tudi Svet EU te predloge soglasno potrditi. V nadaljevanju morajo nov sklep o virih lastnih sredstev ratificirati še vse države članice.

Ozadje

Leta 2020 so se institucije EU dogovorile glede sedanjega dolgoročnega proračuna Unije (večletni finančni okvir 2021–2027) kot tudi glede pravno zavezujočega načrta za uvedbo novih virov prihodkov EU. Na podlagi tega so bila lastna sredstva iz naslova odpadne plastične embalaže uvedena leta 2021. Gre za prvi nov vir prihodkov EU po letu 1988. Komisija je konec leta 2021 predlagala tri dodatna lastna sredstva, ki so bila posodobljena junija 2023, vendar jih države EU še niso sprejele. Poslanke in poslanci so pozvali države članice, naj nove vire prihodkov Unije sprejmejo še pred evropskimi volitvami junija 2024.

über evropskeno

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *