PHOTO: European Union 2023.

Evro 7: Poslanci podprli nova pravila za zmanjšanje emisij onesnaževal

• Čistejša cestna vozila in izboljšana kakovost zraka

• Nižje mejne vrednosti emisij za avtobuse in težka tovorna vozila

• Ukrepi za zmanjšanje emisij iz pnevmatik in zavor v skladu z mednarodnimi standardi

Poslanci so pripravljeni začeti pogovore z vladami EU o novih pravilih za zmanjšanje emisij v cestnem prometu za osebne avtomobile, kombinirana vozila, avtobuse in tovornjake.

Parlament je v četrtek s 329 glasovi za, 230 proti in 41 vzdržanimi glasovi sprejel pogajalsko stališče o prenovi pravil EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil (Euro 7). Nova uredba bo posodobila sedanje mejne vrednosti emisij izpušnih plinov (kot so dušikovi oksidi, trdni delci, ogljikov monoksid in amonijak) in uvedla nove ukrepe za zmanjšanje emisij iz pnevmatik in zavor ter povečanje trajnosti baterij.

Poslanke in poslanci se strinjajo z ravnmi, ki jih je predlagala Komisija za emisije onesnaževal za osebne avtomobile, in predlagajo dodatno razčlenitev emisij v tri kategorije za lahka gospodarska vozila glede na njihovo težo. Predlagajo tudi strožje mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, izmerjenih v laboratorijskih in dejanskih voznih razmerah za avtobuse in težka vozila. Parlament želi tudi uskladiti metodologije in mejne vrednosti EU za izračun emisij zavornih delcev in stopnje obrabe pnevmatik z mednarodnimi standardi, ki jih trenutno razvija Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo.

Več podrobnosti najdete v tem nedavnem sporočilu za javnost.

Izjava

Poročevalec Alexandr Vondra (ECR, Češka) je dejal: „Uspešno smo dosegli ravnovesje med okoljskimi cilji in življenjskimi interesi proizvajalcev. Izvajanje okoljskih politik, ki bi škodile tako evropski industriji kot njenim državljanom, bi bilo kontraproduktivno. Kompromis služi interesom vseh vpletenih strani in se izogne skrajnim stališčem.“

Novinarska konferenca

Poročevalec Alexandr Vondra bo novinarjem poročal po glasovanju v četrtek, 9. novembra, ob 13.30 v dvorani Anna Politkovska (SPAAK 0A50) v Bruslju. Na spletišču Parlamenta si lahko ogledate prenos v živo in posnetek novinarske konference.

Naslednji koraki

Parlament je pripravljen začeti pogovore z vladami EU o končni obliki zakona.

Evropska komisija je 10. novembra 2022 predlagala strožje standarde za emisije onesnaževal zraka za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem ne glede na uporabljeno gorivo. Sedanje mejne vrednosti emisij veljajo za avtomobile in kombinirana vozila (Euro 6) ter za avtobuse, tovornjake in druga težka vozila (Euro VI). Kot novost predlog Euro 7 obravnava emisije, ki niso izpušni plini (mikroplastika iz pnevmatik in delcev pri zavorah), in vključuje zahteve glede trajnosti akumulatorja.

Parlament se s sprejetjem tega poročila odziva na pričakovanja državljanov, da bodo spodbujali nakup električnih vozil, ki izpolnjujejo dobre standarde življenjske dobe baterij, pospešili uvajanje digitalne in električne infrastrukture ter zmanjšali energetsko odvisnost EU od tujih akterjev, kot je navedeno v predlogih 4(3), 4(6), 18(2) in 31(3) sklepov konference o prihodnosti Evrope.

über evropskeno

Siehe auch

Poslanci Evropskega parlamenta podpirajo posodobitve predpisov EU o vozniških dovoljenjih za večjo varnost v cestnem prometu

– Samoocena sposobnosti za vožnjo – Najmanj dveletno poskusno obdobje za voznike začetnike – Vozniška …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *