PHOTO: European Parliament.

Izpostavljenost azbestu: Poslanci Evropskega parlamenta sprejeli zakon za večjo zaščito delavcev

 • Delavec bo izpostavljen desetkrat nižji mejni stopnji azbesta kot doslej
 • Sodobnejša in občutljivejša tehnologija za odkrivanje azbestnih vlaken
 • Nove zahteve za učinkovitejšo zaščito delavcev in preprečevanje izpostavljenosti

  Parlament je odobril nova pravila za zaščito delavcev v EU pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z azbestom, in za izboljšanje zgodnjega odkrivanja azbesta.

  Evropski parlament je v torek s 614 glasovi za, 2 proti in 4 vzdržanimi glasovi sprejel direktivo, o kateri je bil sklenjen tudi že dogovor z državami članicami, s katero se bo znižala mejna vrednost za poklicno izpostavljenost azbestu, in poziva k uporabi sodobnejše in natančnejše tehnologije za odkrivanje prisotnosti tankih azbestnih vlaken.

  Nižja raven izpostavljenosti

  Cilj direktive je zmanjšati izpostavljenost azbestnim vlaknom na najnižjo možno raven. Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost bo desetkrat nižja, saj se bo brez prehodnega obdobja znižala z 0,1 na 0,01 vlakna azbesta na kubični centimeter (cm³).

  Po najdaljšem prehodnem obdobju šestih let bodo morale države članice preiti na sodobnejšo in občutljivejšo tehnologijo, ki lahko zazna vlakna, in sicer elektronsko mikroskopijo. Nato bodo imele možnost bodisi zmanjšati raven azbestnih vlaken na 0,002 na cm³, razen tankih vlaken, bodisi na 0,01 vlakna azbesta na cm³, vključno s tankimi vlakni.

  Nova pravila vključujejo tudi nove zahteve za izboljšanje zaščite delavcev, kot so ustrezna uporaba individualne zaščitne in dihalne opreme, varno čiščenje oblačil, postopek dekontaminacije in visokokakovostne zahteve za usposabljanje delavcev.

  Poročevalka Véronique Trillet-Lenoir je umrla 9. avgusta 2023, pred končnim sprejetjem direktive.

  Izjava

  Predsednik Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Dragoş Pîslaru (Renew, Romunija) je povedal: „Prišli smo korak bližje prihodnosti brez azbesta. Današnje sprejetje je del velike zapuščine Veronique Trillet-Lenoir, ki se je neusmiljeno borila za zdravje evropskih državljanov. Ta nova pravila o azbestu drastično zmanjšujejo raven azbesta, ki so mu izpostavljeni delavci, in jih ščitijo pred nevarnimi rakotvornimi snovmi. Ker pa ni varne ravni izpostavljenosti azbestu, nova pravila ščitijo delavce tudi tako, da jim zagotavljajo zaščitna oblačila in dihalno opremo ter ščitijo tiste, ki so na najbolj izpostavljeni pri prenovi stavb.“

  Naslednji koraki

  Besedilo bo moral uradno potrditi tudi Svet, nato pa bo objavljeno v Uradnem listu EU in stopilo v veljavo.

  Ozadje

  Azbest je izredno nevarna rakotvorna snov, katere prisotnost je težava v številnih sektorjih, kot so gradbeništvo, obnova in gašenje požarov. To je daleč največji vzrok raka, povezanega z delom: 78 % poklicnih rakov, priznanih v državah članicah EU, je povezanih z izpostavljenostjo azbestu. Čeprav so vse oblike azbesta v EU prepovedane od leta 2005, so azbestna vlakna še vedno prisotna v milijonih stavb in infrastruktur, v Evropi pa vsako leto umre več kot 70.000 ljudi.

  Medtem ko zeleni dogovor EU spodbuja prenovo stavb za izboljšanje energijske učinkovitosti in zagotovitev prehoda na čisto energijo, to pomeni, da so delavci izpostavljeni tudi večjim poklicnim tveganjem za raka. S temi novimi pravili namerava EU izpolniti zaveze iz evropskega načrta za boj proti raku in akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic.

  Parlament se s sprejetjem te zakonodaje odziva na pričakovanja državljanov glede skupnih minimalnih standardov zdravstvenega varstva na ravni EU in zagotavljanja dostojnih delovnih standardov v globalnih vrednostnih verigah, kot je navedeno v predlogih (10(1) in 19(2) sklepov Konference o prihodnosti Evrope).

über lenu

Siehe auch

Obnova narave: nova zakonodaja za obnovo 20 % kopenskih in morskih območij EU

– Države članice morajo do leta 2030 obnoviti najmanj 30 % degradiranih habitatov, 60 % do leta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *