EP Plenary session - Commission statement - Global Convergence on Generative AI

Evropski parlament sprejel nova pravila za namestitev več polnilnih postaj in okolju prijaznejša pomorska goriva

Poslanke in poslanci so sprejeli nova pravila za namestitev več črpalk z alternativnim gorivom za avtomobile in tovornjake, preprosto polnjenje in čistejša pomorska goriva.

Nova pravila so del svežnja „Pripravljeni na 55 do leta 2030“. Gre za načrt Unije za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, cilj svežnja pa je razogljičenje prometa.

Enostavnejša uporaba polnilnih postaj

Poslanke in poslanci so dosegli, da morajo biti električne polnilne postaje za avtomobile z izhodno močjo najmanj 400 kW ob jedrnem omrežju TEN-T do leta 2026 nameščene vsaj na vsakih 60 km. Izhodna moč omrežja pa se bo do leta 2028 povečala na 600 kW. Polnilne postaje za tovornjake in avtobuse morajo biti nameščene na vsakih 120 km. Do leta 2028 morajo biti te postaje na voljo na polovici glavnih cest v Evropski uniji, in sicer z izhodno močjo od 1400 kW do 2800 kW, odvisno od ceste. Države članice morajo poskrbeti, da bodo do leta 2031 polnilne postaje za vodik ob jedrnem omrežju TEN-T nameščene vsaj na vsakih 200 km.

Uporabniki vozil na alternativna goriva morajo imeti možnost enostavnega plačevanja na polnilnih mestih (s plačilnimi karticami ali brezkontaktnimi napravami in brez naročniškega razmerja), cene teh goriv pa morajo biti prikazane v kilovaturah, kilogramih ali minutah oziroma glede na čas najema. Poslanke in poslanci so dosegli, da bo Komisija do leta 2027 vzpostavila podatkovno zbirko Evropske unije s podatki o alternativnih gorivih. Potrošniki bodo tam lahko našli informacije o razpoložljivosti goriv, času čakanja in cenah na različnih postajah.

Bolj zelena pomorska goriva

Evropski parlament je sprejel tudi nova pravila o bolj zelenih pomorskih gorivih. Na pogajanjih s Svetom so poslanke in poslanci dosegli, da bodo ladje postopoma zmanjšale izpuste toplogrednih plinov, in sicer tako, da bodo količino toplogrednih plinov v porabljeni energiji do leta 2025 zmanjšale za dva odstotka (pod ravnjo iz leta 2020), do leta 2050 pa za 80 %. To bo veljalo za ladje z bruto tonažo nad 5000 ton, ki načeloma povzročijo 90 % emisij CO2, in za vso energijo, porabljeno na krovu ali med evropskimi pristanišči, pa tudi za 50 % energije, porabljene na potovanjih s pristaniščem odhoda ali prihoda zunaj Evropske unije ali v najbolj oddaljenih regijah Unije.

Da bi občutno zmanjšali onesnaženost zraka v pristaniščih, bodo morale kontejnerske in potniške ladje do leta 2030 vso električno energijo pridobiti z obale, in sicer v času priveza na pomolu v večjih evropskih pristaniščih. Poslanke in poslanci so v nova pravila vključili tudi dvoodstotni cilj uporabe obnovljivih goriv od leta 2034, če bo Komisija sporočila, da bodo leta 2031 obnovljiva goriva nebiološkega izvora predstavljala manj kot 1 % mešanice virov energije.

Izjave

Poročevalec Evropskega parlamenta za infrastrukturo za alternativna goriva Petar Vitanov (S&D, Bolgarija) je dejal: „Uporaba bolj trajnostnih, obnovljivih in učinkovitih energetskih rešitev v prometnem sektorju bo pomagala zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in onesnaževanje zraka, izboljšati kakovost življenja državljanov in ustvariti nova visokokakovostna delovna mesta. Nova pravila bodo pripomogla tudi k vzpostavitvi več polnilne infrastrukture in omogočala tako enostavno uporabo kot tradicionalne bencinske črpalke.

Poročevalec Evropskega parlamenta za trajnostna pomorska goriva Jörgen Warborn (PPE, Švedska) je dejal: „Nova pravila določajo daleč najbolj ambiciozno pot v svetovnem merilu za razogljičenje pomorskega prometa. Cilja na 90 odstotkov izpustov oglikovega dioksida v pomorskem prometu, hkrati pa ščiti najmanjše lastnike ladij in pristanišča pred stroški in upravnim bremenom. Zaradi njih je Evropa vodilna pri ustvarjanju povpraševanja po trajnostnih gorivih in spodbujanju inovacij.“

Naslednji koraki

Nova pravila o infrastrukturi za alternativna goriva so bila sprejeta s 514 glasovi za, 52 proti in 74 vzdržanimi glasovi, nova pravila o trajnostnih pomorskih gorivih pa s 555 glasovi za, 48 proti in 25 vzdržanimi glasovi. Oba zakona mora zdaj potrditi Svet. Pravila o infrastrukturi za alternativna goriva se bodo začela uporabljati šest mesecev po njihovem začetku veljave, pravila o trajnostnih pomorskih gorivih pa 1. januarja 2025.

S sprejetjem novih pravil se Parlament odziva na pričakovanja državljanov glede izboljšanja obstoječe prometne infrastrukture z ekološkega vidika in spodbujanja okolju prijaznega ladijskega prometa, kot je navedeno v predlogih 2(7) in 4(5) sklepov Konference o prihodnosti Evrope .

über evropskeno

Siehe auch

Poslanci Evropskega parlamenta podpirajo posodobitve predpisov EU o vozniških dovoljenjih za večjo varnost v cestnem prometu

– Samoocena sposobnosti za vožnjo – Najmanj dveletno poskusno obdobje za voznike začetnike – Vozniška …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *