PHOTO: European Union 2023.

Komisija predstavila novi načrt za rast za Zahodni Balkan, ki vključuje 6 milijard evrov nepovratnih sredstev in posojil za pospešitev gospodarskega zbliževanja z EU

Evropska komisija sprejela novi načrt za rast za Zahodni Balkan, katerega cilj je zagotoviti nekatere koristi članstva v regiji pred pristopom, spodbuditi gospodarsko rast in pospešiti nujno potrebno socialno-ekonomsko zbliževanje. Cilj bi moral biti, da se partnericam omogoči krepitev reform in naložb, da bi znatno pospešile širitveni proces in rast svojih gospodarstev. V ta namen je bil predlagan novi instrument za reforme in rast za Zahodni Balkan v vrednosti 6 milijard evrov za obdobje 2024–2027. Plačila bodo izvedena šele po izpolnitvi dogovorjenih reform.

Novi načrt za rast za Zahodni Balkan temelji na štirih stebrih, katerih cilji so:

  1. krepitev gospodarskega povezovanja z enotnim trgom Evropske unije, pod pogojem, da se Zahodni Balkan uskladi s pravili enotnega trga ter da se v skladu s skupnim regionalnim trgom ustrezni sektorji in območja hkrati odprejo vsem sosedam. Predlaganih je sedem prednostnih ukrepov:

1. prosti pretok blaga,

2. prosti pretok storitev in delavcev,

3. dostop do enotnega območja plačil v evrih (SEPA),

4. olajševanje cestnega prevoza,

5. povezovanje in razogljičenje energetskih trgov,

6. enotni digitalni trg,
7. vključevanje v industrijske dobavne verige;            

 

  1. spodbujanje gospodarskega povezovanja na Zahodnem Balkanu prek skupnega regionalnega trga na podlagi pravil in standardov EU, kar bi lahko omogočilo 10-odstotno rast njihovih gospodarstev;
  2. pospešitev temeljnih reform, tudi na področju temeljnih prvin, za podporo Zahodnemu Balkanu na poti k članstvu v EU, izboljšanje trajnostne gospodarske rasti, tudi s privabljanjem tujih naložb, in krepitev regionalne stabilnosti;
  3. povečanje finančne pomoči za podporo reformam prek instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan za obdobje 2024–2027, tj. predloga za novi instrument v vrednosti 6 milijard evrov, ki bo vključeval 2 milijardi evrov nepovratnih sredstev in 4 milijarde evrov ugodnih posojil, pri čemer je plačilo pogojeno s tem, da bodo partnerice z Zahodnega Balkana izvedle posebne socialno-ekonomske in temeljne reforme.

V okviru načrta za rast bo vsaka partnerica z Zahodnega Balkana pozvana, naj pripravi program reform na podlagi obstoječih priporočil, tudi iz letnega širitvenega svežnja in programov gospodarskih reform držav. Program reform bo pripravljen v posvetovanju s Komisijo, ki ga bo nato ocenila in sprejela.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala: „Z današnjim sprejetjem novega načrta za rast za Zahodni Balkan v vrednosti 6 milijard evrov želimo gospodarstva držav Zahodnega Balkana približati EU. Ta načrt za rast ima izjemen potencial, saj bi lahko v naslednjih desetih letih podvojil gospodarstvo Zahodnega Balkana. S kombinacijo reform in naložb bo državam Zahodnega Balkana omogočil, da bodo lahko kmalu imele koristi na ključnih področjih našega enotnega trga, vključno s prostim pretokom blaga, storitev in delavcev, enotnim območjem plačil v evrih, prometom, energijo in enotnim digitalnim trgom.“

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet morata zdaj preučiti predlog instrumenta v okviru svežnja za vmesni pregled večletnega finančnega okvira. Po sprejetju instrumenta bomo naših šest partneric z Zahodnega Balkana pozvali, naj predložijo svoje programe reform, v katerih bodo opredeljene socialno-ekonomske in temeljne reforme, ki jih bodo sprejele za spodbujanje rasti in zbliževanja v okviru načrta za rast v obdobju 2024–2027. Srbija in Kosovo morata kot nujen predpogoj konstruktivno sodelovati v dialogu o normalizaciji odnosov pod okriljem EU, ki ga vodi visoki predstavnik.

Ozadje

Gospodarsko zbliževanje je bistven element pri približevanju držav Zahodnega Balkana EU. Trenutno raven zbliževanja med partnericami z Zahodnega Balkana in EU ne napreduje dovolj hitro, saj povprečni BDP na prebivalca v kupni moči naših partneric z Zahodnega Balkana znaša med 30 % in 50 % povprečja EU.

Povezovanje z enotnim trgom EU je glavno gonilo gospodarske rasti za vse države, ki so se pridružile EU. V preteklosti se je jasno pokazalo, da ima povezovanje z enotnim trgom EU pozitiven učinek na BDP in dohodke države.

über evropskeno

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *