PHOTO: European Union 2023.

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o izboljšanju zaščite visokokakovostnih živil in pijač

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor, ki sta ga danes dosegla Evropski parlament in Svet, o pregledu in izboljšanju sistema geografskih označb za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode. Z novo uredbo se bo povečala uporaba geografskih označb po vsej Uniji, zagotovljena pa bo tudi višja raven zaščite, zlasti na spletu. To bo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju visoke kakovosti hrane in standardov v EU, obenem pa zagotovilo ohranjanje naše kulturne, gastronomske in lokalne dediščine ter potrjevanje njene pristnosti v EU in po svetu.

Nova uredba o geografskih označbah EU za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode bo okrepila obstoječi sistem geografskih označb in ga izboljšala na naslednje načine:

  • Uvedba enotnega pravnega okvira ter krajšega in poenostavljenega postopka registracije. Različna pravila o postopkih in zaščiti geografskih označb bodo združena za tri sektorje (hrano, vino in žgane pijače), tako da bo enotni postopek registracije geografskih označb za vložnike iz EU in iz tretjih držav poenostavljen. Zaradi enostavnejšega pravnega okvira, ki bo skrajšal čas registracije, bo shema postala še privlačnejša za proizvajalce, zlasti v državah z manj geografskimi označbami.
  • Izboljšanje zaščite geografskih označb kot sestavin in na spletu. Zaradi novih pravil se bo izboljšala zaščita geografskih označb kot sestavin v predelanih proizvodih ter zaščita proizvodov z geografsko označbo, ki se prodajajo na spletu. Nova uredba bo zaščitila tudi imena geografskih označb iz sistema domenskih imen, države članice pa obvezala, da na svojem ozemlju prepovejo uporabo domenskih imen, ki lahko kršijo ime geografske označbe.
  • Prepoznavanje trajnostnih praks. Proizvajalci bodo lahko poglobili svoje ukrepe za okoljskogospodarsko ali socialno trajnostnost, vključno z dobrobitjo živali. Besedilo, o katerem sta se dogovorila sozakonodajalca, vključuje neizčrpen seznam trajnostnih praks, ki služijo kot spodbuda za proizvajalce. To bo prispevalo k boljši zaščiti naravnih virov in podeželskega gospodarstva, zaščiti lokalnih rastlinskih sort in živalskih pasem, ohranjanju krajine na območju proizvodnje in izboljšanju dobrobiti živali. Skupina proizvajalcev se lahko odloči, da bodo nekatere trajnostne prakse obvezne za njihove proizvode. V tem primeru bi jih bilo treba vključiti v specifikacije proizvodov. Proizvajalci lahko prostovoljno pripravijo tudi poročilo o trajnostnosti, ki ga bo objavila Evropska komisija.
  • Pooblaščanje skupine proizvajalcev. V okviru novih ukrepov bodo države članice vzpostavile prostovoljni sistem priznanih skupin proizvajalcev proizvodov z geografsko označbo. Za povečanje privlačnosti sistema bodo take skupine pooblaščene za upravljanje, izvrševanje in razvoj svojih geografskih označb, da bi okrepile svoj položaj v vrednostni verigi.

Države članice bodo še naprej pristojne za izvrševanje na področju geografskih označb. Nadzorovale bodo pravilno uporabo registriranih izrazov in spodbujale boj proti goljufivi proizvodnji, prodaji in uporabi geografskih označb. Komisija ostaja odgovorna za registracijo, spremembo in preklic vseh registriranih geografskih označb.  Politični dogovor, ki so ga dosegli Evropski parlament, Svet in Komisija, morata zdaj uradno odobriti sozakonodajalca.

Ozadje

Geografske označbe ščitijo imena proizvodov iz določenih regij s posebnimi značilnostmi, kakovostjo ali slovesom pred posnemanjem ali goljufijami ter potrjujejo, da so bili proizvodi proizvedeni v skladu z visokimi standardi v regiji porekla. Z najnovejšo študijo o geografskih označbah je bilo ugotovljeno, da je prodajna vrednost proizvoda z zaščitenim imenom v povprečju dvakrat večja od vrednosti podobnih proizvodov brez označbe. Geografske označbe poleg vrednotenja kulinaričnega znanja in izkušenj EU prinašajo jasne koristi za podeželsko gospodarstvo.

Ocena, objavljena decembra 2021, je pokazala, da je obstoječi okvir učinkovit in prinaša jasno dodano vrednost EU. Vendar je razkrila tudi nekatere omejitve, kot so zapletene pravne strukture in dolgotrajni postopki registracije, položaj proizvajalcev v vrednostni verigi ter slabo izvrševanje. Iz nje tudi izhaja, da bi bilo v shemo mogoče še bolj vključiti okoljsko trajnostnost in dobrobit živali.

Predlog Komisije za uredbo o geografskih označbah EU za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode je bil po obsežnem posvetovanju sprejet 31. marca 2022. Oktobra 2020 je bila objavljena začetna ocena učinka, sledila so ji javno posvetovanje ter ciljno usmerjena posvetovanja z državami članicami in zadevnimi organizacijami na tem področju.

1. oktobra 2023 je bilo registriranih 3 552 imen, in sicer 1 656 imen vin, 1 634 imen živil in kmetijskih proizvodov ter 262 imen žganih pijač. Februarja 2023 je Komisija registrirala 3 500. geografsko označbo. Med znanimi geografskimi označbami so na primer pivo Bayerisches Bier, peneče vino Champagne, viski Irish Whiskey, olive Kalamata, sir Parmigiano Reggiano, vodka Polish Vodka ter sira Queso Manchego in Roquefort. Imena proizvodov, registrirana kot geografske označbe, so pravno zaščitena pred posnemanjem, zlorabo in namigovanjem na označbo v EU in tretjih državah, s katerimi je bil podpisan poseben sporazum o zaščiti. Ženevski akt o geografskih označbah predstavlja še dodatni vsestranski okvir za njihovo zaščito.

über evropskeno

Siehe auch

Franc Bogovič: Poziv Vladi RS k odgovornemu in državotvornemu odzivu in takojšnji postavitvi prehranske varnosti Slovenije na prvo mesto

Ljubljana, Sevnica, 11. maj 2024 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je zaskrbljen nad informacijami …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *