Elisa Ferreira. European Union, 2023

Evropa, ki podpira: za sodobno in učinkovito javno upravo

Komisija sprejela novo sporočilo o krepitvi evropskega upravnega prostora[1](pobuda ComPAct), v katerem predlaga konkretne ukrepe za pomoč javnim upravam pri izpolnjevanju potreb ljudi ter podjetij po vsej Evropi.

Pobuda ComPAct je prvi celovit nabor ukrepov Komisije za podporo modernizaciji nacionalnih uprav in krepitev njihovega sodelovanja med državami, da bi lahko skupaj reševale skupne izzive.

Učinkovite nacionalne, regionalne in lokalne javne uprave so ključne za uresničevanje prednostnih nalog EU in nacionalnih prednostnih nalog na terenu, izvajanje politik in reform, ki koristijo tako ljudem kot podjetjem, ter usmerjanje strateških naložb v zeleni in digitalni prehod. Bistveno prispevajo k večji konkurenčnosti po vsej EU.

Boljše izvajanje politik EU in nacionalnih politik ter učinkovitejša upravna uspešnost bosta naslovila pričakovanja Evropejcev in Evropejk glede manj birokracije in večje preglednosti ter bi lahko ljudem in podjetjem v EU prihranila milijarde evrov na leto.

Današnje sporočilo priznava tudi pritiske, s katerimi se soočajo javne uprave zaradi zunanjih pretresov, težav pri zaposlovanju in privabljanju talentov ter pridobivanju strokovnega znanja o vse bolj zapletenih temah, kot sta zeleni in digitalni prehod. Uresničevanje tako zahtevnega programa politike je mogoče z odpornimi in prilagodljivimi javnimi upravami na vseh ravneh v državah članicah.

Predlagani ključni ukrepi

V odgovor na pozive držav članicEvropskega parlamenta in Odbora regij k spodbujanju sodelovanja in dialoga o politiki ter izboljšanju zmogljivosti in kakovosti javnih uprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni Komisija predlaga 25 ukrepov za:

  • spodbujanje sodelovanja med javnimi upravami za pripravo na sedanje in prihodnje izzive (steber 1 – program spretnosti za javno upravo). Na primer, izmenjave za sodelovanje javnih uprav (PACE) omogočajo mobilnost evropskih javnih uslužbencev in uslužbenk med državami članicami za izmenjavo znanja in dobrih praks,
  • krepitev zmogljivosti javnih uprav za njihovo digitalno preobrazbo (steber 2 – zmogljivost za evropsko digitalno desetletje). Na primer, pobuda ComPAct bo povečala pripravljenost javnih uprav, da tehnologije umetne inteligence vključijo v svoje delovanje (na primer v revizijo, javno naročanje) na varen in zaupanja vreden način,
  • krepitev zmogljivosti javnih uprav za spodbujanje zelene preobrazbe in krepitev odpornosti (steber 3 – zmogljivost za vodenje zelenega prehoda). Na primer, pobuda ComPAct bo podpirala javne uprave pri ocenjevanju in zmanjševanju njihovega organizacijskega ogljičnega odtisa.

Poleg tega pobuda ComPAct predlaga skupen nabor splošnih načel[2] za uspešne javne uprave.

Komisija bo ukrepe izvajala predvsem prek Instrumenta za tehnično podporo (TSI) in drugih razpoložljivih sredstev EU, kot je program Digitalna Evropa, ter sodelovala z vsemi državami članicami in deležniki, da bi zagotovila njihovo uporabo. O izvajanju pobude ComPAct bo poročala v skladu z zahtevami glede poročanja v okviru Instrumenta za tehnično podporo.

Države članice lahko v pobudi ComPAct sodelujejo v lastnem tempu ter v skladu s svojimi potrebami in institucionalno ureditvijo. Predlagana orodja, metodologije, medsebojna podpora in izmenjave dobrih praks bodo državam članicam pomagali pri medsebojnem učenju, inovacijah in izboljšanju učinkovitosti njihovih javnih uprav.

Ozadje

Javne uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni so odgovorne za zagotavljanje zanesljivega in vzdržnega upravljanja proračuna EU in nacionalnih proračunov. Ključnega pomena so pri oblikovanju in izvajanju reform in naložb, tudi v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter strategij regionalnega razvoja.

Komisija je 29. aprila 2021 sprejela delovni dokument služb Komisije v podporo javnim upravam v državah članicah pri izvajanju reform. V njem so pojasnjeni pomen javnih uprav pri doseganju ciljev EU in izkušnje Komisije z njeno pomočjo pri krepitvi njihovih zmogljivosti.

17. decembra 2021 je bila ustanovljena strokovna skupina za javno upravo in upravljanje. Strokovna skupina je platforma za dialog med Komisijo in predstavniki držav članic, njen glavni cilj pa je opredeliti skupne izzive in oblikovati inovativne pristope kot ena enotna uprava.

über evropskeno

Siehe auch

Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v sezoni 2023-2024 je II. gimnazija Maribor

S sklepno slovesnostjo se je danes zaključila letošnja izvedba izobraževalnega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *