Valdis Dombrovskis (2nd L), Executive Vice-President of the European Commission in charge of an Economy that works for People, poses for a group photograph with the other G7 representatives at the G7 Trade Ministers' Meeting in Osaka, Japan, on Saturday, October 28, 2023. European Union, 2023

EU in Japonska v okviru gospodarskega dialoga na visoki ravni sklenili prelomen dogovor o čezmejnem pretoku podatkov

EU in Japonska sta ob robu ministrskega srečanja skupine G7 o trgovini v Osaki sklenili prelomen dogovor za enostavnejše, cenejše in učinkovitejše poslovanje v spletnem svetu. Sporazum je bil sklenjen v okviru gospodarskega dialoga na visoki ravni med EU in Japonsko, ki so mu sopredsedovali izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, japonski minister za gospodarstvo, trgovino in industrijo Jasutoši Nišimura ter japonska ministrica za zunanje zadeve Joko Kamikava.

EU in Japonska se uvrščata med največja digitalnima gospodarstva na svetu. Dogovor je mejnik v skupnih prizadevanjih za pospešitev digitalizacije naših družb in gospodarstev. Čezmejni pretok podatkov je ključni dejavnik, ki omogoča ta razvoj. Ko bodo dogovorjene določbe ratificirane, bodo vključene v Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko. Te določbe postavljajo temelje za skupen pristop k digitalni trgovini ter pošiljajo odločno sporočilo proti digitalnemu protekcionizmu in samovoljnim omejitvam. Poleg tega so tudi skladne z digitalno agendo EU in pravili EU o zasebnosti ter uresničujejo agendo o digitalni trgovini iz indijsko-pacifiške strategije EU. Sledila bodo podobna pogajanja s Korejo in Singapurjem.

Današnji sporazum bo prinesel resnične koristi podjetjem v večini sektorjev, od finančnih storitev, prometa in strojev do e-trgovanja. Omogočil jim bo učinkovito obdelovanje podatkov brez zamudnih zahtev glede upravnih postopkov ali hrambe podatkov in predvidljivo pravno okolje, ki omogoča uspešnost. Pomemben del dogovora je odprava dragih zahtev glede lokalizacije podatkov, ki evropskim in japonskim podjetjem nalagajo nepotrebno breme. To je pomembno, ker podjetjem ne bo treba hraniti podatkov fizično in lokalno. Taka hramba bi pomenila dodatne stroške in večjo zapletenost, saj bi podjetja morda morala vzpostaviti in vzdrževati zmogljivosti za shranjevanje podatkov na več lokacijah ter podvajati podatke, ki jih uporabljajo, kar bi negativno vplivalo na njihovo konkurenčnost, obenem pa bi bila lahko s tem ogrožena tudi varnost podatkov.

V okviru gospodarskega dialoga na visoki ravni sta EU in Japonska ponovno poudarili svojo zavezanost na pravilih temelječemu mednarodnemu trgovinskemu sistemu in odločenost, da bosta oblikovali svetovna pravila o pretoku podatkov, ki bodo spoštovala naše vrednote in regulativne pristope.

Ozadje

Oktobra 2022 sta se EU in Japonska odločili, da začneta pogajanja za vključitev pravil o čezmejnem pretoku podatkov v sporazum o gospodarskem partnerstvu.

Cilj EU je v svoje sporazume s trgovinskimi partnerji vključiti sodobna pravila o digitalni trgovini. Podobna pravila že vsebujeta trgovinski sporazum med EU in Novo Zelandijo ter sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom.

Poleg tega je EU začela pogajanja o digitalnem trgovinskem sporazumu s Singapurjem, kmalu pa bo začela tudi pogajanja z Južno Korejo.

Podatkovno gospodarstvo v EU hitro raste. Vrednost podatkovnega gospodarstva EU27[1] je bila leta 2019 ocenjena na 325 milijard evrov, kar predstavlja 2,6 % bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2025 pa naj bi se skoraj potrojila in dosegla približno 830 milijard evrov oziroma 5,8 % skupnega BDP EU[2]. Ocene za Japonsko kažejo, da je podatkovno gospodarstvo leta 2019 predstavljalo 1,2 % BDP.

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *