Ursula von der Leyen. European Union, 2023

Komisija pozdravlja dogovor voditeljev skupine G7 o vodilnih načelih in kodeksu ravnanja na področju umetne inteligence

Komisija pozdravlja današnji dogovor voditeljev skupine G7 o mednarodnih vodilnih načelih na področju umetne inteligence in prostovoljnem kodeksu ravnanja za razvijalce umetne inteligence v okviru Hirošimskega procesa umetne inteligence. Ta načela in prostovoljni kodeks ravnanja bodo na mednarodni ravni dopolnjevali pravno zavezujoča pravila, ki jih sozakonodajalca EU trenutno dokončujeta v okviru akta o umetni inteligenci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je bila med podpisniki izjave voditeljev skupine G7, ki jo je leta objavilo japonsko predsedstvo skupine G7 v letu 2023.

Predsednica von der Leyen je povedala: „Možne koristi umetne inteligence za državljane in državljanke ter gospodarstvo so ogromne, toda večje zmogljivosti umetne inteligence prinašajo tudi nove izzive. EU je z aktom o umetni inteligenci že vodilna na področju regulacije umetne inteligence, prispeva pa tudi k varovalom za umetno inteligenco in njenemu upravljanju na svetovni ravni. Z zadovoljstvom pozdravljam mednarodna vodilna načela skupine G7 in prostovoljni kodeks ravnanja, ki odražajo vrednote EU za spodbujanje zaupanja vredne umetne inteligence. Razvijalce umetne inteligence pozivam, da ta kodeks ravnanja čim prej podpišejo in ga začnejo izvajati.“

Zagotavljanje varnosti in zanesljivosti tehnologije
Enajst vodilnih načel, ki so jih sprejeli voditelji sedmih držav in EU, ki sestavljajo skupino G7, daje smernice za organizacije, ki razvijajo, uvajajo in uporabljajo napredne sisteme umetne inteligence, kot so temeljni modeli in generativna umetna inteligenca, da bi omogočale varnejšo in zanesljivejšo tehnologijo. Med načeli so tudi zaveze za zmanjšanje tveganj in zlorabe ter prepoznavanje šibkih točk, za spodbujanje odgovorne izmenjave informacij, poročanja o incidentih in naložb v kibernetsko varnost ter za sistem označevanja, s pomočjo katerega bi uporabniki prepoznavali vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco.

EU je ta načela pripravila na podlagi rezultatov ankete med deležniki skupaj z drugimi članicami skupine G7 v okviru Hirošimskega procesa umetne inteligence. Vodilna načela pa so bila podlaga za pripravo kodeksa ravnanja s podrobnimi in praktičnimi smernicami za organizacije, ki razvijajo umetno inteligenco. Prostovoljni kodeks ravnanja bo spodbujal tudi odgovorno upravljanje umetne inteligence na svetovni ravni. Oba dokumenta bosta po potrebi pregledana in posodobljena, tudi ob izvedbi vključujočih posvetovanj z več deležniki, da bosta še naprej ustrezala svojemu namenu in se odzivala na to hitro razvijajočo se tehnologijo. Voditelji skupine G7 so pozvali organizacije, ki razvijajo napredne umetnointeligenčne sisteme, da se zavežejo k uporabi mednarodnega kodeksa ravnanja. Prvi podpisniki bodo objavljeni kmalu.

Ozadje
Hirošimski proces umetne inteligence v okviru foruma G7 je bil vzpostavljen 19. maja 2023 na vrhu skupine G7, da bi spodbudil vzpostavitev varoval za napredne sisteme umetne inteligence na svetovni ravni. Pobuda je del širših mednarodnih razprav o varovalih za umetno inteligenco, tudi v OECD, globalnem partnerstvu za umetno inteligenco ter v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo EU-ZDA ter digitalnih partnerstev EU.

Evropska komisija je od svoje prve napovedi na ministrskem srečanju Sveta za trgovino in tehnologijo 31. maja 2023, da namerava pripraviti kodeks ravnanja, dejavno sodelovala s ključnimi mednarodnimi partnerji v skupini G7, da bi razvila načela in kodeks ravnanja na področju umetne inteligence. Te mednarodne zaveze so skladne s pravno zavezujočimi pravili, o katerih trenutno potekajo pogajanja v okviru celovitejšega akta o umetni inteligenci (akt EU o umetni inteligenci), ki se bo uporabljal v EU.

Predlog akta EU o umetni inteligenci bo zagotavljal varnost in temeljne pravice posameznikov in podjetij, hkrati pa krepil uvajanje umetne inteligence, naložbe vanjo in inovacije po vsej EU. V aktu o umetni inteligenci bodo na podlagi tveganja določena pravno zavezujoča pravila za umetnointeligenčne sisteme, ki se dajejo na trg ali v uporabo na trgu Unije.

über evropskeno

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *