Photo European Union 2023

Dolgoročna rešitev za finančne potrebe Ukrajine

  • Novi instrument za Ukrajino v vrednosti 50 milijard evrov za obdobje 2024–2027
  • Nujno potrebna sprejetje in revizija dolgoročnega proračuna Evropske unije
  • Poslanci želijo povečati preglednost in demokratično odgovornost instrumenta
  • Za obnovo Ukrajine je treba uporabiti rusko premoženje 

Evropski poslanci so v torek izboljšali in podprli predlog o 50 milijard evrov vrednem instrumentu za okrevanje, obnovo in modernizacijo Ukrajine od leta 2024 naprej.

Stališče o predlaganem instrumentu za Ukrajino so sprejeli s 512 glasovi za, 45 proti in 63 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci so poskrbeli, da bo instrument bolj demokratično odgovoren ter da bo spodbujal večstrankarsko demokracijo v Ukrajini in njeno uskladitev z zahtevami za pristop k Evropski uniji.

Sprejetje v skladu z revizijo dolgoročnega proračuna Evropske unije nujno potrebno

Instrument za Ukrajino je del trenutne revizije dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki ga je treba prilagoditi, saj je zaradi številnih kriz od leta 2021 močno izčrpan. Poslanke in poslanci vztrajajo, da je treba instrument in celotno revizijo proračuna sprejeti čim prej, saj od leta 2024 za Ukrajino ne bo na voljo nobenih sredstev. Sveženj je treba vključiti tudi v letni proračun za prihodnje leto. Pogajanja o tem bodo potekala novembra.

Uporaba ruskega premoženja in boj proti korupciji

Ena ključnih zahtev evropskih poslank in poslancev je, da se za obnovo Ukrajine uporabi premoženje Ruske federacije ter drugih subjektov in posameznikov, neposredno povezanih z rusko vojno agresijo. Parlament je poostril določbe glede boja proti goljufijam, korupciji, navzkrižju interesov in nepravilnostim pri uporabi evropskih sredstev v Ukrajini. Dodal je, da podjetja pod vplivom oligarhov ne smejo biti upravičena do sredstev.

Večja preglednost in vključenost Parlamenta

Poslanke in poslanci so predlog spremenili in poskrbeli, da bo instrument preglednejši. V ta namen naj bi vzpostavili spletni portal z informacijami o finančnih operacijah, odobrenih za Ukrajino, ter ciljih in mejnikih, ki jih je država dosegla, da bi prejela pomoč. Želijo tudi, da se javno objavijo prispevki tretjih držav in mednarodnih organizacij.

Načrt, v katerem bo Ukrajina podrobno opisala reforme in naložbe, ki naj bi jih podprla Evropska unija, je treba pripraviti v sodelovanju z Evropskim parlamentom (z delegiranimi akti) in po posvetovanju z ukrajinskim parlamentom.

Naslednji koraki

Ko bo Svet sprejel dogovor o skupnem stališču, se lahko začnejo pogajanja z državami članicami.

Izjavi

Soporočevalec Odbora za zunanje zadeve Michael Gahler (EPP, Nemčija) je dejal: „Evropski parlament je z instrumentom za Ukrajino in 50 milijardami evrov, usmerjenih v temeljito družbeno preobrazbo, sprejel odločen ukrep. Povečujemo odgovornost znotraj mehanizma, tako da ta ne bo zagotavljal zgolj odpornosti in blaginje, temveč tudi izjemno preglednost. Ko se Ukrajina odpravlja na to kritično pot, bo naša skupna budnost varovala njeno verodostojnost na vsakem koraku na poti evropskega povezovanja.“

Soporočevalka Odbora za proračun Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španija) je dejala: „Unija ponovno potrjuje solidarnost z Ukrajino prek instrumenta za Ukrajino v višini 50 milijard evrov, ki podpira odpornost države proti agresiji in pomaga pri reformah v okviru morebitnega pristopa k Evropski uniji. Države članice pozivamo, naj dovolijo uporabo zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje obnove Ukrajine, ter poudarjamo pomen sodelovanja ukrajinskega parlamenta in ukrajinske civilne družbe pri pripravi finančne podpore Unije.“

Ozadje

Komisija je 20. junija 2023 predlagala, naj se za obdobje 2024–2027 vzpostavi poseben instrument za Ukrajino, vreden do 50 milijard evrov, v obliki nepovratnih sredstev in posojil.

Instrument bo nadomestil dvostransko podporo, ki jo Evropska unija trenutno zagotavlja v okviru Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI) in 18 milijard evrov vrednega programa makrofinančne pomoči plus (MFA+), ki se bosta iztekla konec leta 2023. Vključeval bo tudi podporo, ki bi jo Ukrajina prejela v okviru instrumenta za predpristopno pomoč.

 

 

 

 

über lenu

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *