Uvodna razprava Modela UN mednarodne konference (MUNLawS): »Nauki preteklosti, aktivnosti za prihodnost

Moč demokracije je neposredno povezana z učinkovitostjo njenih institucij in stopnjo opolnomočenosti državljanov. Demokratične institucije morajo biti trdne in transparentne, državljani pa pripravljeni aktivno delovati v demokratičnem procesu. Oboje dosežemo s ponotranjenimi vrednotami kot so solidarnost, enakost, vladavina prava in človekove pravice, ki jih iz teorije vedno znova prenašamo v prakso. To so glavna sporočila z današnje uvodne razprave Modela UN mednarodne konference (MUNLawS) z naslovom »Nauki preteklosti, aktivnosti za prihodnost«, ki je v soorganizaciji Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

V razpravi so sodelovali generalni direktor Generalnega direktorata za komuniciranje in uradni govorec Evropskega parlamenta Jaume Duch Guillot, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednica organizacijskega odbora MUNLawS 2023 prof. dr. Vasilka Sancinin novinar TV Slovenija Adrijan Bakič

Generalni direktor Jaume Duch je poudaril pomembnost glasu in vpliva, ki ga nosijo tako posamezniki v družbi, kakor tudi posamezne države. Izpostavil je problematičnost dezinformacij, ki se bo v času evropskih volitev še povečal. Rešitev vidi v spodbujanju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja, saj mora biti posameznik opolnomočen do mere, da zna razlikovati med resnično informacijo in informacijo, katere namen je zavajati. Panelisti so razpravljali tudi o migracijah, kjer je g. Duch Guillot delil mnenje, da je do oblikovanja migracijske politike potrebno pristopati z mislijo na varnost in obvezno solidarnost med državami. Evropska skupnost bo povezana in poenotena odpornejša na zunanje vplive ter se bo hitreje prilagajala na potrebe državljank in državljanov.

Prof. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je povedala, da institucije igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in vzpostavljanju ravnotežja moči v družbi. Strinjala se je s komentarjem moderatorke, da Združeni narodi v konfliktih, ki trenutno divjajo po svetu, v celoti ne izpolnjujejo naših pričakovanj, vendar druge alternative nimamo. »Združeni narodi ostajajo edina platforma, kjer vse članice prisluhnejo druga drugi, kjer se sliši vsak glas,« je opisala vrednost institucionalnega varovanja konstruktivnega dialoga. Tekom razprave je večkrat poudarila pomembnost izobraževanja, ki že od osnovne šole dalje mora spodbujati konstruktivno razmišljanje, saj bi s tem odvzeli moč in hitrost širjenja sovražnega govora in dezinformacij. Le močne in in odgovorne institucije delujejo kot varovalo pred zlorabami ter služijo kot orodje za učinkovito izvajanje demokratičnih načel.

Novinar TV Slovenija Adrijan Bakič je izpostavil pomembno vlogo novinarjev pri varovanju demokracije in človekovih pravic, ki zlasti v mednarodnem kontekstu razkrivajo kršitve človekovih pravic. Njihovo delo daje glas tistim, katerih pravice so bile kršene, in raziskuje družbena vprašanja ter ima zato neprecenljiv prispevek k oblikovanju zdrave in odprte družbe. Poudaril je, da je nujno zaščititi novinarje, še posebej pri poročanju iz območij konfliktov, ter jih varovati pred morebitnimi grožnjami in pritiski. Novinarsko vlogo prepoznava kot ključno za demokratični razvoj družbe.

über evropskeno

Siehe auch

Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v sezoni 2023-2024 je II. gimnazija Maribor

S sklepno slovesnostjo se je danes zaključila letošnja izvedba izobraževalnega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *