Težko pričakovana Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji

Ljubljana, 4. april 2024 – Vlada RS je minuli teden, v četrtek, 28. 3. 2024, sprejela predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Ta med drugim predvideva energetsko mešanico jedrske energije in obnovljivih virov energije ter podporo projektu Jek 2. Predlog resolucije bo v nadaljevanju obravnaval in o njej odločal Državni zbor RS. 

Bogovič takšno potezo Vlade RS javno pozdravlja in pri tem dodaja: “Če v Sloveniji želimo ohraniti energetsko suverenost in zanesljivo, varno ter cenovno dostopno oskrbo z elektriko, potem je dejstvo, da mora jedrska energija (p)ostati osrednji del naše energetske mešanice. Poteza Vlade RS, ki je sprejela predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, je vsekakor zelo dobrodošla in težko pričakovana. Jasen politični signal in podpora jedrskemu sektorju sta ključna in nujna tako za dodaten razvoj in izobraževanje, kot tudi za investiranje v sektor.”

Bogovič še nadaljuje: “V Sloveniji že imamo odlično delujoč, kakovosten jedrski program in kompetence, znanje ter izkušnje, ki nas uvrščajo v sam vrh evropske jedrske industrije. A na preteklih lovorikah, ki so bile rezultat zdravo razumske presoje in ocene tveganj, ne gre zaspati. Jedrska energija je naš strateški vir energije, ki lahko edini ključno prispeva k razogljičenju naše družbe ob hkratnemu ohranjanju konkurenčnosti našega gospodarstva. Gradnja JEK 2 bo pri tem nujna. Dodatno je treba preučiti tudi možnost uporabe malih in naprednih modularnih reaktorjev v našem energetskem sistemu.”

Prav o Malih modularnih reaktorjih (Small modular reactors) je Bogovič v lanskem letu predlagal in sam pripravil tudi Poročilo v Evropskem parlamentu (Report on Small Modular Reactors, Bogovič: TUKAJ). Poročilo je bilo meseca decembra 2023 v parlamentu sprejeto z veliko ⅔ večino glasujočih poslancev, kar je bila zares zgodovinska podpora, kakršne jedrska energija v Evropskem parlamentu še ni dobila.

Vse od lanskega leta je ravno Bogovič v EP tako prepoznan kot nosilni akter in glas jedrske energije, ki je premaknil marsikateri mejnik, ne samo v glavah poslancev, pač pa tudi evropskih institucij. To je bilo nenazadnje potrjeno tudi z zadnjimi potezami Evropske komisije, ki je v februarju letos lansirala novega SMR zavezništvo (SMR Alliance: TUKAJ), o čemer se je bilo še v lanskem letu popolnoma nemogoče pogovarjati.

Na to temo je bila na pobudo Bogoviča, v soorganizatorstvu z GZS Slovenija, 1. marca letos v Sloveniji organizirana tudi mednarodna konferenca na temo: “Vloga malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki.” Da je bila tema dobro izbrana in več kot aktualna v novem obdobju evropske energetske suverenosti, se je izkazalo z izjemnim zanimanjem za dogodek, saj se je konference udeležilo prek 150 ključnih akterjev na trgu, ki so bili predstavniki naslednjih organizacij: ministrstva Vlade RS; poslanci Državnega zbora RS; slovenske občine in občinska komunalna podjetja; Uprava za jedrsko varnost RS; ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev; Evropski energetski forum (European Energy Forum); veleposlaništva držav: Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, ZDA; mednarodne poslovne platforme; energetska podjetja, zadolžena za proizvodnjo in distribucijo električne energije; podjetja, potencialno zainteresirana za vstop v dobaviteljsko, oskrbovalno verigo; potencialni vlagatelji v SMR; energetske agencije; akademska sfera, fakultete in študenti; srednje šole, dijaki in mladi, ki so zainteresirani za področje energetike ter drugi. Več o konferenci si lahko pogledate tukaj: https://youtu.be/3L4O76hx598.

Bogovič na podlagi vsega navedenega zaključuje: “Na podlagi mojega poročila o Malih modularnih reaktorjih in novega SMR zavezništva bodo mali modularni reaktorji brez dvoma ključna energetska tema v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Zato je bistvenega pomena, da tema združuje evropske akterje iz različnih držav članic EU in da dogodki, kot je bil naš, prispevajo k temu, da prebivalstvo, odločevalci in vlagatelji opazijo vlogo, ki jo lahko ima vsa jedrska tehnologija (ne le mali reaktorji, pač pa tudi velike nuklearke) pri razogljičenju naših energetskih mešanic.”

über evropskeno

Siehe auch

Sprejeta nova pravila Unije za boj proti pranju denarja

– Dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *