PHOTO: European Union 2023.

Raziskava: Evropejci cenijo članstvo v EU. Večje zanimanje za evropske volitve kot pred petimi leti

  • 72 % evropskih državljanov meni, da ima njihova država koristi od članstva v Evropski uniji in 70% jih meni, da imajo aktivnosti Unije vpliv na njihovo vsakdanje življenje
  • Več kot polovica vprašanih (57%) se že zanima za prihodnje evropske volitve, ki bodo od 6. do 9. junija 2024
  • Politične prioritete, kot jih vidijo državljani; boj proti revščini (36%), javno zdravje (34%), podnebne spremembe in podpora gospodarstvu (oboje 29%)

Evropski parlament je danes objavil jesensko javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer 2023. Ta kaže, da državljani še naprej podpirajo EU ter izkazujejo večji interes za evropske volitve 2024.

Več kot sedem od desetih vprašanih državljanov EU meni, da ima njihova država koristi od članstva v EU. Kot glavne razloge za to anketirani v tej raziskavi navajajo prispevek EU k ohranjanju miru in krepitvi varnosti (34%) ter izboljšano sodelovanje med državami članicami (34%). Tudi ugled EU je od marca 2023 ostal na enaki ravni, saj ima pozitivno mnenje o EU 45% vprašanih, 38% nevtralnega in 16% negativno mnenje.

V Sloveniji je mnenja, da ima država koristi od članstva v EU, 83% vprašanih. 46% anketiranih v Sloveniji ima pozitivno mnenje o EU, nevtralno 42% in negativno 12%.

Javnomnenjska raziskava je pokazala tudi ravno nasprotno od vtisa, da je EU zelo oddaljena od vsakdanjega življenja ljudi;  70% vprašanih meni, da imajo aktivnosti in odločitve, sprejete na ravni EU, vpliv na njihovo vsakdanje življenje. Več kot tretjina državljanov EU kot glavni prednostni nalogi delovanja Evropskega parlamenta ocenjuje boj proti revščini in socialni izključenosti (36%) ter javno zdravje (34%). Sledijo ukrepi na področju podnebnih sprememb in podpora gospodarstvu ter ustvarjanju novih delovnih mest (oboje 29%). Medtem se je znatno okrepil (za sedem odstotnih točk glede na raziskavo izpred leta dni) pomen področja migracij in azila (18%), ki je trenutno na devetem mestu.

V Sloveniji se vpliva EU na njihovo vsakdanje življenje zaveda 80% vprašanih, ki so na prvo mesto prednostnih nalog, ki bi jih moral obravnavati Evropski parlament, postavili javno zdravje (48%), sledita boj proti revščini in socialni izključenosti (35%) in podpora gospodarstvu ter ustvarjanje novih delovnih mest (31%).

O rezultatih raziskave je spregovorila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Dejala je: „Ta Eurobarometer kaže, da je Evropa pomembna. V tem težkem geopolitičnem in socio-ekonomskem kontekstu državljani zaupajo EU, da bo našla rešitve. Velika večina Evropejcev verjame, da imajo aktivnosti EU pozitiven vpliv na njihovo vsakdanje življenje. V zadnjih petih letih smo poslušali. In Evropski parlament je izpolnil pričakovanja. Borimo se proti revščini, socialni izključenosti in podnebnim spremembam, prizadevamo si za nova delovna mesta, za zaščito vrednot EU kot so demokracija, človekove pravice in svoboda govora.”

Izbor glavnih političnih prednostnih nalog med anketiranimi nakazuje, da gospodarski in socialni izzivi še vedno pestijo veliko Evropejcev, četudi so se kazalci na tem področju v zadnjih šestih mesecih nekoliko izboljšali. 73% (6 odstotnih točk manj kot spomladi 2023) vprašanih meni, da se bo njihov življenjski standard v prihodnjem letu poslabšal. V Sloveniji (nadaljnji) upad svojega življenjskega standarda v prihodnjem letu pričakuje 37% vprašanih. Več kot tretjina (37%) državljanov EU in 27% v Sloveniji občasno oziroma večinoma s težavo plačuje račune.

V luči prihajajočih evropskih volitev leta 2024 si večina Evropejcev (53%) želi, da bi Evropski parlament imel pomembnejšo vlogo (to mnenje je večinsko v 21 državah članicah). Večina vprašanih (57%) se zanima za prihodnje evropske volitve (+1 odstotna točka glede na raziskavo iz pomladi 2023, a kar 6 odstotnih točk več glede na jesen 2018, torej pol leta pred zadnjimi evropskimi volitvami leta 2019).

Približno dve tretjini vprašanih v EU (68 %) je povedalo, da bi se evropskih volitev verjetno udeležili, če bi te potekale naslednji teden, kar je 9 odstotnih točk več kot jeseni 2018.

V Sloveniji je 61% anketiranih  mnenja, da bi moral imeti Evropski parlament pomembnejšo vlogo. Za naslednje evropske volitve je zainteresiranih 48% vprašanih. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih udeležilo 57% vprašanih v Sloveniji, kar je deset odstotnih točk več kot pred petimi leti.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob tem dejala: “Toda demokracije ne smemo nikoli jemati kot nekaj samoumevnega. Z glasovanjem jo moramo zaščititi in ohraniti. Vsak glas na prihodnjih evropskih volitvah šteje.”

Celotni rezultati bodo na voljo tukaj.

Ozadje

Jesensko raziskavo Eurobarometer 2023 je za Evropski parlament izvedlo podjetje Verian (prej znano kot Kantar Public). Raziskava je potekala v živo od 25. septembra do 19. oktobra 2023 v vseh 27 državah članicah. Na Češkem, Danskem, Finskem in na Malti so potekali tudi intervjuji prek videa. Skupno je bilo opravljenih 26.523 intervjujev. Rezultati na ravni EU se ponderirajo glede na število prebivalcev posamezne države. V Sloveniji sta v anketi sodelovala 1002 udeleženca.

über evropskeno

Siehe auch

Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v sezoni 2023-2024 je II. gimnazija Maribor

S sklepno slovesnostjo se je danes zaključila letošnja izvedba izobraževalnega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *