Press conference on the European Elections 2024 report

Poslanci pred evropskimi volitvami predlagajo pravila za sistem vodilnih kandidatov

  • Parlament zahteva zavezujoč dogovor s Svetom o načinu izvolitve predsednika Komisije
  • Zaščita volilne pravice: ukrepi za mobilne državljane in invalide
  • Predlogi za še višjo volilno udeležbo v državah članicah
  • Pozivi k reformi volilne zakonodaje in novim pravilom za evropske stranke

Parlament je v torek sprejel svoje predloge za krepitev demokratične razsežnosti volitev 2024 in za sistem vodilnih kandidatov.

Poslanke in poslanci v poročilu, ki je bilo sprejeto s 365 glasovi za, 178 proti in 71 vzdržanimi glasovi, pozivajo k ukrepom, s katerimi bi v primerjavi z letom 2019 povečali volilno udeležbo na evropskih volitvah, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024. V poročilu se posvečajo zlasti skrbi za to, da bodo volilne kampanje čim učinkovitejše, osredotočajo pa se tudi na povolilni postopek za imenovanje naslednje Evropske komisije in izvolitev njenega predsednika. Obenem želijo vsem državljanom zagotoviti možnost uveljavljanja volilne pravice.

Dan po volitvah

Poslanke in poslanci zahtevajo jasno in verodostojno povezavo med izbiro volivcev in izvolitvijo predsednika Komisije. Postopek bi moral temeljiti na podpori večine evropskih poslank in poslancev, kot je predvideno v Lizbonski pogodbi, zakulisni dogovori v Evropskem svetu pa se morajo končati. Poslanke in poslanci Evropski parlament in Evropski svet pozivajo, naj skleneta zavezujoč dogovor in zagotovita, da bodo evropske politične stranke in parlamentarne skupine pogajanja o skupnem kandidatu začele takoj po volitvah in še preden Evropski svet predloži predlog.

Menijo tudi, da mora prvi krog pogajanj voditi vodilni kandidat stranke, ki je na volitvah dobila največ sedežev, predsednik Parlamenta pa lahko ta postopek po potrebi usmerja. Poslanke in poslanci pričakujejo, da bodo politične stranke in skupine sklenile tako imenovani zakonodajni sporazum in si tako zagotovile večino v Parlamentu. Sporazum naj bi bil tudi podlaga za delovni program Komisije, za evropske volivce pa jamstvo, da se bo usklajeno delo nadaljevalo tudi po volitvah.

Višja volilna udeležba in zaščita volilne pravice

Evropski parlament Svet poziva, naj čim prej sprejme novo evropsko volilno zakonodajo in nova pravila za evropske politične stranke in fundacije, da bodo vsaj slednja veljala že za volilno kampanjo 2024. Nacionalne in evropske politične stranke pa je pozval, naj kampanje izvedejo v skladu z vrednotami Evropske unije in izboljšajo prepoznavnost evropske dimenzije volitev.

Evropska unija mora poskrbeti, da bodo vsi državljani lahko uveljavljali svojo volilno pravico, zato morajo države članice uvesti ukrepe za lažji dostop do informacij in odpreti volišča za invalide. Poslanke in poslanci želijo spodbuditi tudi volilno udeležbo evropskih državljanov iz posebnih kategorij, na primer tistih, ki živijo v drugi državi članici ali tretji državi, ter brezdomcev. Menijo tudi, da je treba volitve s strožjimi varovali in ukrepi proti dezinformacijam zaščititi pred zunanjim in notranjim vmešavanjem. Poslanke in poslanci so pozdravili dogovor Parlamenta in Sveta EU o pravilih glede preglednosti ter ciljnega delovanja na področju političnega oglaševanja. Hkrati so izpostavili pomembno vlogo institucionalne informacijske kampanje Parlamenta v povezavi z organizacijami civilne družbe pri prispevanju k razpravi o vprašanjih evropskih politik ter pri dopolnjevanju kampanj političnih strank.

Izjavi

Soporočevalec Sven Simon (EPP, Nemčija) je dejal: „Volivci morajo vedeti, kako njihov glas vpliva na izbiro predstavnikov in politik Evropske unije. Za razliko od leta 2019 ne smemo dajati obljub, ki jih ne moremo izpolniti. Postopek vodilnih kandidatov mora znova postati verodostojen. Predsednik novo oblikovane Komisije mora imeti nedvoumno podporo volivcev in večine v Parlamentu.“

Soporočevalec Domènec Ruiz Devesa (S&D, Španija) je dejal: „S tem utiramo pot za priporočila evropskim političnim strankam, naj okrepijo evropsko dimenzijo volitev 2024. Poskrbeti moramo, da bodo logotipi in javna sporočila evropskih političnih strank bolj vidni. Želimo si tudi konkretnih povolilnih postopkov, ki bi izboljšali prepoznavnost vloge evropskih političnih strank pri izvolitvi predsednika Komisije, ter okrepili volilno pravico za vse evropske državljane.“

Parlament se s tem poročilom odziva na pričakovanja državljanov iz  konference o prihodnosti Evrope – gre za predloge 38(3), 38(4), 27(3), in 37(4) o krepitvi povezave med državljani in njihovimi izvoljenimi predstavniki ter o ukrepanju proti dezinformacijam in tujemu vmešavanju.

über evropskeno

Siehe auch

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v vseh 27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *