Official visit by Roberta METSOLA, EP President to Israel: visit in Kibbutz Re'im and visit and briefing by the YEZEHA Unit (National Unit in Kfar Azza). PHOTO: European Union 2023.

Poslanci obsodili napad Hamasa na Izrael in pozvali k humanitarnemu premoru

  • Parlament najostreje obsoja teroristične napade Hamasa in priznava pravico Izraela, da se brani v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom.
  • Okrepiti je treba humanitarno pomoč Gazi, hkrati pa zagotoviti, da se terorizem ne financira neposredno ali posredno s sredstvi Unije.
  • Celotno iransko revolucionarno gardo in libanonski Hezbolah bi bilo treba vključiti na seznam EU glede terorističnih organizacij.
  • Poziv k neodvisni preiskavi eksplozije v bolnišnici Al Ahli v Gazi.

Parlament je obsodil podle teroristične napade Hamasa na Izrael, hkrati pa izrazil resno zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Gazi.

Poslanke in poslanci v resoluciji, sprejeti v četrtek s 500 glasovi za, 21 proti in 24 vzdržanimi glasovi, odločno obsojajo brutalne napade, izražajo podporo Izraelu in njegovemu ljudstvu ter poudarjajo, da je treba „uničiti teroristično organizacijo Hamas“. Prav tako pozivajo k takojšnji izpustitvi vseh talcev, ki jih je ugrabil Hamas, in priznavajo pravico Izraela do samoobrambe, „kot je priznana in omejena z mednarodnim pravom“. Zato morajo biti vsa dejanja Izraela strogo v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Parlament prav tako poudarja, da bi lahko napadi Hamasa in izraelski odziv okrepili cikel nasilja v regiji. Poslanci zato pozivajo k humanitarnemu premoru, in poudarjajo, da je napad na civiliste in civilno infrastrukturo, vključno z osebjem OZN, zdravstvenimi delavci in novinarji, huda kršitev mednarodnega prava.

Poslanke in poslanci globoko obžalujejo izgubo na stotine nedolžnih življenj in ranjenih v nedavni eksploziji v škofovski bolnišnici Al Ahli v Gazi. Resolucija poziva k neodvisni preiskavi v skladu z mednarodnim pravom, da bi ugotovili, ali je šlo za nameren napad in vojni zločin, in v tem primeru poziva, naj storilci odgovarjajo za svoja dejanja.

Parlament je globoko zaskrbljen zaradi humanitarnih razmer v Gazi

Parlament izraža resno zaskrbljenost zaradi hitrega slabšanja razmer v Gazi in poudarja pomen razlikovanja med palestinskim ljudstvom in njihovimi legitimnimi težnjami na eni strani ter teroristično skupino Hamas na drugi strani. Poslanke in poslanci pozivajo mednarodno skupnost, naj nadaljuje in poveča humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu na tem območju. Egipt in Izrael pozivata, naj sodelujeta z mednarodno skupnostjo pri vzpostavljanju humanitarnih koridorjev v Gazi.

Preiskava vloge držav, kot so Iran, Katar in Rusija v konfliktu

Resolucija ostro obsoja podporo Irana Hamasu in drugim terorističnim skupinam na območju Gaze. Poslanke in poslanci ponovno pozivajo k vključitvi celotne iranske Islamske revolucionarne garde in libanonskega Hezbolaha na seznam EU glede terorističnih organizacij ter zahtevajo preiskave o vlogi Irana in držav, kot sta Katar in Rusija, pri financiranju in podpiranju terorizma v regiji.

Obsojajo tudi raketne napade iz Libanona in Sirije na Izrael ter pozivajo k umiritvi napetosti v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu.

Finančna pomoč Unije Palestini

Poslanke in poslanci so izrazili močno podporo za okrepitev humanitarne pomoči Gazi, obenem pa Evropsko komisijo pozvali, naj temeljito pregleda vso finančno pomoč EU Palestini in regiji, da bi zagotovili, da se terorizem ne bi neposredno ali posredno financiral iz sredstev EU. Hkrati poudarjajo, da mora proračun EU še naprej zagotavljati podporo za vzpostavljanje miru in stabilnosti na tem območju.

Parlament odločno podpira dvodržavno rešitev, ki bi jo dosegli s pogajanji

Ob poudarjanju potrebe po takojšnjem ponovnem zagonu mirovnega procesa resolucija tudi izraža odločno podporo sporazumni dvodržavni rešitvi za Izrael in Palestino na podlagi smernic iz leta 1967 z dvema suverenima, demokratičnima državama, ki bi sobivali v miru in varnosti, z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav.

Zaskrbljenost zaradi naraščajočega antisemitizma

Parlament je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskega govora, zborov in napadov na Jude od začetka terorističnih napadov Hamasa. Evropsko komisijo in vse države EU poziva, naj sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti judovskih državljanov.

über evropskeno

Siehe auch

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v vseh 27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *