EP Plenary session - Topical debate - Tax the rich

Parlament podprl nova pravila za bolj trajnostne in trajnejše izdelke ter preprečevanje zelenega zavajanja

Poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek podprli osnutek zakonodaje za boljše označevanje in večjo trajnostnost izdelkov ter preprečevanje zavajajočih trditev.

Predlog nove direktive o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod so potrdili s 544 glasovi za, 18 proti in 17 vzdržanimi glasovi. Glavni namen direktive je potrošnike spodbuditi k okolju prijaznim nakupom, podjetja pa k prodaji bolj trajnostnih in trajnejših izdelkov.

Prepoved zavajajočih oglasov in splošnih okoljskih trditev

Parlament si bo na podlagi odobrenega pogajalskega mandata prizadeval za prepoved uporabe splošnih okoljskih trditev, kot so „okolju prijazno“, „naravno“, „biološko razgradljivo“, „podnebno nevtralno“ in „ekološko“, če te ne bodo podprte z dokazi. Prepovedane bodo tudi okoljske trditve, ki temeljijo izključno na plačilu nadomestil za izpust ogljika. Prepoved bo veljala tudi za druge zavajajoče prakse, na primer posploševanje trditev na celoten izdelek, če trditev velja le za določen vidik izdelka, in za neresnične navedbe o trajnosti in intenzivnosti rabe izdelka.

Poslanke in poslanci menijo, da bi morale biti v prihodnje dovoljene samo označbe za trajnostnost, ki bodo temeljile na uradnih certifikacijskih shemah ali jih bodo uvedli javni organi, kar bo prispevalo k poenostavitvi označb na izdelkih.

Preprečevanje zgodnje zastarelosti

Poslanke in poslanci želijo trajnost izdelkov podaljšati s prepovedjo dizajna, ki bi skrajšal življenjsko dobo izdelka ali povzročil prezgodnjo okvaro. Izdelki, narejeni iz potrošnega materiala, nadomestnih delov ali dodatkov drugih podjetij, kot so polnilniki in kartuše za tiskalnike, morajo ohraniti uporabnost.

Kupci morajo biti pred nakupom obveščeni o morebitnih težavah pri popravilu izdelka, da se bodo lažje odločali za bolj trajnostne in lažje popravljive proizvode. Poslanke in poslanci predlagajo tudi uvedbo nove oznake o garanciji, na kateri bi bili navedeni zakonsko predpisana dolžina garancije in možnost podaljšanja garancije, ki jo nudi proizvajalec. Podjetja bi to spodbudilo, da bi si bolj prizadevala za trajnost, kupci pa bi raje posegali po kakovostnih izdelkih.

Izjava

Poročevalka Biljana Borzan (S&D, Hrvaška) je po glasovanju dejala: „Industrija ne bo več imela koristi od proizvodnje potrošnih izdelkov, ki se pokvarijo takoj po izteku garancijske dobe. Podjetja bodo morala potrošnikom zagotoviti podrobne informacije o možnostih in stroških popravila. Državljani bodo iz oznak na izdelku izvedeli, kateri naj bi trajali dlje, od česar bodo imeli korist proizvajalci trajnejših izdelkov. Zmede z lažnimi okoljskimi trditvami bo konec, saj bodo dovoljene le še potrjene in utemeljene okoljske trditve.“

Nadaljnji koraki

Svet Evropske unije je svoj pogajalski mandat potrdil 3. maja. Pogajanja med Parlamentom in državami članicami o končni vsebini in besedilu direktive se bodo zato lahko začela kmalu.

Ozadje

Predlagana direktiva je del prvega svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo, kamor sodijo še uredba o okoljsko primerni zasnovi (za trajnostne izdelke), uredba o gradbenih proizvodih in samoiniciativno poročilo o strategiji Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke. Omogočila bo pripravo nove direktive o zelenih trditvah, ki bo prav tako določala pogoje za prihodnje okoljske trditve.

S sprejetjem te zakonodaje se Parlament odziva na pričakovanja državljanov glede trajnostne potrošnje, pakiranja in proizvodnje ter trajnostne rasti in inovacij, kot so izražena v predlogih 5(1), (7) in (10) ter (2) sklepov konference o prihodnosti Evrope.

über evropskeno

Siehe auch

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

– Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalaže – Manj embalaže in odpadkov, omejitve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *