Stele Kiriakides. PHOTO: European Union 2023.

Izjava komisarke Stele Kiriakides ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

14. novembra, obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni. Ob tej priložnosti je komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides podala naslednjo izjavo:

„Danes v EU s sladkorno boleznijo živi več kot 32 milijonov ljudi. Z njo se spopada eden od desetih odraslih iz različnih družbenih okolij. Še bolj skrb vzbujajoče je, da se je samo v zadnjem desetletju število obolelih podvojilo. 

Storiti moramo več, da se odzovemo na to kronično breme za zdravje ljudi, kakovost njihovega življenja in naše zdravstvene sisteme na splošno. Komisija si zato zelo prizadeva za okrepitev preprečevanja, diagnosticiranja in obvladovanja sladkorne bolezni ter zmanjševanje neenakosti v zdravju po vsej EU. Preprečevati je vedno bolje kot zdraviti, zato se osredotočamo na razvoj ukrepov za čimprejšnje posredovanje in odkrivanje bolezenskih znakov. 

Pobuda EU o nenalezljivih boleznih „Healthier Together“ je naša vizija, ki državam članicam zagotavlja okvir za izboljšanje zdravja in dobrega počutja državljank in državljanov z usklajenimi ukrepi za zmanjšanje posledic nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen, ter neenakosti v zdravju. 

Namen pobude je s prispevkom EU v višini 53 milijonov evrov v okviru programa EU za zdravje, kar je doslej največji finančni prispevek EU za ukrepe na področju sladkorne bolezni ter bolezni srca in ožilja, omogočiti resnične spremembe za ljudi, pri katerih obstaja tveganje za razvoj sladkorne bolezni, ter ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo in drugimi kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja. 

Sodelovanje ter izmenjava strokovnega znanja in izkušenj sta najučinkovitejša načina za spopadanje s sladkorno boleznijo. Zato s prispevkom v višini 75 milijonov evrov prav tako podpiramo sodelovanje med državami članicami, da bi izboljšali zbiranje podatkov in informacij o dejavnikih tveganja, med katere spadajo tobak in alkohol, pomanjkanje telesne dejavnosti ter nezdrava prehrana. Te informacije se bodo uporabljale za izvajanje ciljno usmerjenih programov za preprečevanje, med drugim v kampanjah za ozaveščanje o zdravju in dobrih praksah. 

Veliko vlagamo tudi v raziskave. Z več kot 296 milijoni evrov iz programa Obzorje Evropa podpiramo skoraj 120 projektov, povezanih s sladkorno boleznijo. 

Še naprej bomo tesno sodelovali z državami članicami in jih podpirali prek strokovne skupine za javno zdravje, da bi okrepili dejavnosti za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni. Prek platforme za zdravstveno politiko EU podpiramo deležnike pri izmenjavi znanja in informacij o sladkorni bolezni in drugih boleznih. To lahko še dodatno izboljša prizadevanja držav članic za ublažitev posledic teh kroničnih bolezni. 

Bistveno je, da se pri spopadanju s sladkorno boleznijo zavedamo vloge državljank in državljanov. Na primer, bolj zdrav življenjski slog, med drugim zdrava prehrana, telesna dejavnost in opustitev kajenja, je izbira, ki jo ima vsakdo in lahko prispeva k zmanjševanju tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in njenega bremena. Zato je ključnega pomena ustvariti okolje, ki bo državljankam in državljanom omogočilo, da se brez težav odločijo za zdrav življenjski slog.  

Sladkorna bolezen je eden glavnih zdravstvenih izzivov sodobnega časa, ki se bo brez skupnih prizadevanj in takojšnjega ukrepanja še naprej stopnjeval. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni pozivam države članice in deležnike, naj okrepijo sodelovanje, da bomo izboljšali življenja milijonov Evropejcev in Evropejk, ki živijo s sladkorno boleznijo. Ukrepati je treba zdaj.“

über evropskeno

Siehe auch

Glasovanje na evropskih volitvah je zaradi geopolitičnih razmer še pomembnejše

– Več kot osem od desetih Evropejcev (81%) verjame, da je glasovanje na evropskih volitvah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *