Virginijus Sinkevičius. PHOTO: European Union 2023

EU in sosednje države so se zavezale okrepljenemu nadzoru upravljanja ribištva v Sredozemskem in Črnem morju

Med glavnimi ukrepi so se EU in sosednje države v okviru Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) dogovorile o uvedbi novih orodij za spremljanje dejavnosti vseh flot, ki lovijo v Sredozemskem in Črnem morju, ter za skupno uporabo različnih večletnih načrtov upravljanja. Novi mehanizem bo z ustreznimi in sorazmernimi ukrepi spremljal primere neskladnosti. Za utrditev skupnih prizadevanj v Sredozemlju in zagotovitev rezultatov ukrepov na terenu bo še letos stalno napoteno patruljno plovilo Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA).

Na 46. letnemzasedanju Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), ki je potekalo od 6. do 10. novembra v Splitu, so se EU in sosednje države dogovorile, da bodo okrepile enake konkurenčne pogoje pri nadzoru in upravljanju ribištva v Sredozemskem in Črnem morju. To je ključni korak pri zagotavljanju, da vsi gospodarski subjekti, vključeni v ribištvo, upoštevajo enake standarde, ki temeljijo na načelih skupne ribiške politike (SRP).

Zahvaljujoč prizadevanjem EU in več kot 12 drugih obalnih držav je GFCM soglasno sprejela skupno 34 skupnih ukrepov. EU bo podprla izvajanje ukrepov in strategije GFCM do leta 2030 z letnimi nepovratnimi sredstvi v višini 8 milijonov EUR.

Ukrepi za večjo trajnost in zaščito biotske raznovrstnosti

Ukrepi, dogovorjeni na zasedanju GFCM, bodo imeli naslednje pozitivne učinke v Sredozemskem in Črnem morju: 

  • Večja trajnost s sledljivostjo: Sledljivost ribiških proizvodov je bistvena za boj proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim praksam. Novi sistemi dokumentacije o ulovu za rdečo koralo v Sredozemskem morju in romba v Črnem morju bodo pomagali pri ugotavljanju izvora ribjih proizvodov in zagotovili boljšo ohranitev teh znamenitostih vrst.
  • Razogljičenje kot odgovor na energetske krize in onesnaževanje: GFCM bo prva regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ki bo ustanovila stalno delovno skupino in sprejela časovni načrt za razogljičenje ribolovnih dejavnosti. Ta delovna skupina bo opredelila ukrepe za spodbujanje odpornejšega sektorja proti energetskim krizam, zmanjšanje ogljičnega odtisa in študije za oceno učinka ribolovnega orodja na morsko dno.
  • Trajnostno upravljanje delfink z novim večletnim načrtom: GFCMje odobrila nov večletni načrt upravljanja za delfinko v Sredozemskem morju. Večletni načrt temelji na skupnem predlogu EU-Tunizija, ki je glavni akter tega ribolova. Cilj večletnega načrta in z njim povezane sheme inšpekcijskih pregledov je ohraniti to znamenito vrsto z visoko tržno vrednostjo na trajnostno upravljanih ravneh.
  • Zaščita občutljivih vrst in morskih habitatov: Potem ko je EU prevzela vodilno vlogo, je GFCM sprejela strategijo za zaščito ranljivih vrst in ustanovila Observatorij za neavtohtone vrste. Ribiška organizacija je začela pilotne študije, da bi ocenila morebitno razširitev prepovedi ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami na vode, ki so bližje površju, na 800 metrov.

GFCM je konsolidirala tudi obstoječe ukrepe v okviru večletnega načrta upravljanja za jegulje. Dolgoročni ukrepi bodo določeni naslednje leto na podlagi rezultatov regionalnega raziskovalnega programa.

GFCM se je ob ohranitvi ukrepov iz prejšnjih let odločila okrepiti zaprto območje za ribolov (FRA) v Levjem zalivu. EU, Maroko in Alžirija so se dogovorili tudi o izvajanju Agencije za temeljne pravice v Cabliers Moundu.

Naslednji koraki

Svet Evropske unije bo na zasedanju 11. in 12. decembra razpravljal o ukrepih GFCM v zvezi z ribolovnimi možnostmi za Sredozemsko in Črno morje ter jih določil.

Ozadje

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ustanovljena v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Ima ključno vlogo pri upravljanju ribištva in je pristojen za pripravo zavezujočih priporočil za ohranjanje in upravljanje ribištva ter za razvoj ribogojstva. Njeno članstvo sestavljajo EU, 19 sredozemskih držav in tri črnomorske države.

Organizacija si s politično zavezanostjo in tesnim sodelovanjem vseh strani in deležnikov ter vodilno vlogo EU dejavno prizadeva za okrepitev novega upravljanja ribištva, vzpostavljenega z ministrskima izjavama MedFish4Ever in Sofije, da bi odpravila prelov, zagotovila zaščito morskih ekosistemov ter odpornost in donosnost ribiškega sektorja in sektorja akvakulture. Vse odločitve in dosežki temeljijo na obnovljenih zavezah iz ministrske deklaracije MedFish4Ever.

über evropskeno

Siehe auch

Obnova narave: nova zakonodaja za obnovo 20 % kopenskih in morskih območij EU

– Države članice morajo do leta 2030 obnoviti najmanj 30 % degradiranih habitatov, 60 % do leta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *