Franc Bogovič: Kmetje nas hranijo! Naša dolžnost je, da jim omogočimo normalno delo in jih ščitimo!

Evropski poslanci so po nujnem postopku potrdili spremembe uredb Skupne kmetijske politike (SKP), ki poenostavljajo izvajanje SKP in zmanjšujejo okoljske ter administrativne obremenitve kmetov.

Strasbourg, 24. april 2024 – Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili spremembe uredb SKP, ki se nanašajo tako na izvajanje določenih kmetijsko-okoljskih ukrepov, ki so jih dolžni izvajati kmetje, kot na zniževanje administrativnih obremenitev za kmete. Spremembe močno administrativno razbremenjujejo kmete, poenostavljajo zahteve za kmete pri minimalnem deležu neproduktivnih površin, obveznem kolobarju in obvezah za zeleno prekrivanje tal. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je pozdravil sprejetje poenostavitev in poudaril, da se bodo kmetje sedaj lahko posvetili pridelavi hrane. 

“Današnje glasovanje in sprejetje poenostavitev SKP jasno dokazuje, da je EU slišala evropske kmete, ki so v preteklih mesecih zelo glasno in vztrajno protestirali širom naše celine. S predlogom poenostavitev SKP je Evropska komisija vendarle prisluhnila opozorilom kmetov, in sicer, da je za normalno kmetovanje in krepitev konkurenčnosti kmetijstva treba znižati okoljske obremenitve, ki jih dušijo. Kljub nasprotovanju levo-zelene koalicije evropskih poslancev, ki je k sreči tokrat bila v manjšini, smo poenostavitve SKP danes uspeli potrditi tudi v Evropskem parlamentu. S tem kmetom dajemo jasno zavezo, da jih podpiramo pri njihovem ključnem poslanstvu – pridelavi hrane. Naša dolžnost je, da jim omogočimo normalno delo in jih ščitimo,” uvodoma poudarja Bogovič in dodaja, da bodo sprejete spremembe lahko uveljavljene že v nekaj mesecih in ne šele v prihodnjem letu.

“Potrditev sprememb obveznih pravil in standardov, ki jih morajo izpolnjevati kmetje, da prejmejo neposredna plačila, t. i. standardov za dobro kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč (DKOP), predstavlja stik z realnostjo kmetovanja. Spremembe bodo državam članicam omogočile določitev izjem od DKOP 5, DKOP 6 in DKOP 7, ki zajemajo situacije, v katerih obstaja tveganje, da bi bile zahteve v nasprotju s samimi cilji DKOP. Iz standarda DKOP 8 se izloča obveznost namenjanja minimalnega deleža obdelovalnih površin v neproduktivne površine (praha) oz. druge krajinske značilnosti (žive meje, drevesa …). Namesto tega bodo države članice morale vzpostaviti eko shemo,ki nudi podporo kmetom pri ohranjanju deleža obdelovalne zemlje v neproduktivnem stanju ali za ustvarjanje novih krajinskih značilnosti, za kar bodo kmetje tudi nagrajeni. Standard DKOP 7 sicer ohranja obveznost kolobarjenja, vendar daje državam članicam možnost izpolnitve te zahteve z diverzifikacijo posevkov. Slednje namreč prav tako prispeva k ohranjanju zdravih tal, saj zagotavlja raznolikost pridelkov v enem letu. To bo kmetom, ki jih prizadenejo suše ali prekomerne padavine, omogočilo izpolnjevanje pogojev iz DKOP 7 na bolj realen način, ki je prilagojen kmetijskemu koledarju. V okviru prenovljenih eko shem se predvideva tudi okrepitev podpor kmetom, ki bodo v kolobarjenje vključevali stročnice. Vzpostavlja se tudi večja prožnost za države glede izvajanja standarda DKOP 6, ki se nanaša na prekrivanje tal v občutljivih obdobjih in kmetom povzroča velike težave pri izvajanju,” pojasnjuje Bogovič in dodaja: “za večino slovenskih kmetov je zelo dobrodošla tudi sprememba, ki določa izvzetje kmetijskih gospodarstev do 10 hektarjev obdelovalnih površin iz nadzora pogojenosti in kazni.

To je velika administrativna razbremenitev za kmete, ki tako ne bodo deležni dodatnih kontrol s strani nadzornih organov. Pomembno zmanjšanje birokracije predstavlja tudi predlog za izvzetje upravičencev, ki hkrati prejemajo tako neposredna plačila na površino kot plačila iz naslova razvoja podeželja iz pregledov navzkrižne skladnosti in uporabe kazni.” Bogovič je prepričan, da bodo navedene spremembe evropskim kmetom omogočile znatno razbremenitev, da se bodo le-ti lahko bolj posvetili pridelavi hrane in tako še naprej zagotavljali prehransko varnost v Evropi. “Žal bi se vsemu temu lahko izognili, če bi v preteklih letih večina evropske politike, namesto Fransa Timmermansa in ostalih zelenih ideologov, poslušala kmete! A k sreči še ni prepozno. Kmetje nas hranijo! Naša dolžnost je, da jih ščitimo in jim omogočimo ustrezne pogoje za proizvodnjo hrane. Verjamem, da bomo v okviru prihodnje sestave Evropskega parlament to imeli ves čas pred očmi!” zaključuje Bogovič.

über evropskeno

Siehe auch

Franc Bogovič: Poziv Vladi RS k odgovornemu in državotvornemu odzivu in takojšnji postavitvi prehranske varnosti Slovenije na prvo mesto

Ljubljana, Sevnica, 11. maj 2024 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je zaskrbljen nad informacijami …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *