PHOTO: European Union 2024.

Evropski poslanec Franc Bogovič na evropske volitve z listo SLS pod preferenčno številko 3

v Slovenski ljudski stranki smo v petek, 3. maja 2024, na Državno volilno komisijo vložili predlog liste kandidatk in kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024. Na listi SLS kandidiram pod preferenčno številko 3, in se vam zahvaljujem za zaupanje izkazano do sedaj in že vnaprej tudi za zaupanje izkazano v prihodnje.

dolgoletnimi bogatimi političnimi izkušnjami, od predsednika krajevne skupnosti Koprivnica, župana občine Krško, poslanca v Državnem zboru RS in ministra za kmetijstvo in okolje v Vladi RS, trenutno v Evropskem parlamentu (EP) že drugi zaporedni mandat zagnano zastopam interese volivk in volivcev ter državljanov RS.

Izkušnje štejejo in tudi zato sem v EP prepoznan kot velik borec:

 • ZA poseljeno in razvito podeželje, ki bo privlačno za kakovostno bivanje (Pametne vasi),

 • ZA ustrezno simbiozo med podeželjem in mesti ter medsebojno sodelovanje,

 • ZA slovenskega kmeta in zaščito prehranske varnosti ter samooskrbe v EU,

 • ZA normalne pogoje za kmetovanje in zlasti za primerno plačilo za kmete,

 • ZA energetsko neodvisnost in samozadostnost brez idealiziranja zelenega prehoda,

 • ZA krepitev ustreznega deleža čiste jedrske energije v energetski mešanici držav,

 • ZA konkurenčno evropsko gospodarstvo in tehnološko nevtralnost z manj birokracije,

 • ZA dostojno in ustvarjalno življenje mladih, zaposlenih, upokojencev in ranljivih skupin,

 • ZA slovensko kulturo in našo bogato tradicijo ter naravno in kulturno dediščino,

 • ZA evropski demokratični način življenja in blaginjo vseh,

 • ZA varno EU brez nezakonitih migracij, z ustrezno varnostno in zunanjo politiko EU.

V politiki in na splošno pri delu za skupno dobro se ne zatekam k populizmu in ideologijam, pač pa zaupam preverjenim podatkom, številkam, dejstvom in stroki ter zagovarjam stvari, ki so po mojem prepričanju osnovane na “zdravi kmečki pameti” ter na dolgi rok koristne za razvoj, blaginjo, povezanost in ohranjanje družbe.

Primarno sem in ostajam zavzet, predan mož, skrben oče in ljubeč dedek. Kmet, ponosen na svojo družino, svojo deželo, poštene vrednote, delavnost, vztrajnost in neomajnost. Povezovalni član in člen lokalne skupnosti, ki se še predobro zaveda ključnega pomena ter neprecenljivosti odprtih, pristnih in predvsem iskrenih človeških odnosov ter medsebojne prepotrebne humanosti in pomoči.

Verjamem v integriteto, verjamem v pošteno delovno vnemo in našo skupno boljšo prihodnost za vse – kmete, stare, mlade, socialno blaginjo ter gospodarstvo – in za tako prihodnost se bom vedno in povsod še naprej goreče in neomajno boril.

Hvala za vaše dolgoletno zaupanje. Iskreno verjamem, da lahko tudi v bodoče, z dosedanjimi bogatimi izkušnjami, naredim veliko dobrega za Slovenijo in vse nas.

Pojdite 9. junija 2024 na evropske volitve ter mi na listi SLS namenite svoj preferenčni glas pod številko 3. 

V izjemno čast bi mi bilo vaše zaupanje upravičiti tudi v prihodnje.

Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP)

über evropskeno

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *