Aerial view made by drone of the EP building in Strasbourg

Evropske volitve 2024: Parlament predlaga dodatne sedeže za devet držav

V Sloveniji, Španiji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Danskem, Finskem, Slovaškem, na Irski in v Latviji bi prihodnje leto izvolili dodatne poslance v Evropski parlament
Vse spremembe tega predloga bi moral po potrditvi na Evropskem svetu odobriti tudi Parlament
Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta pričakujejo napredek pri spremembah volilne zakonodaje EU, ki zaradi zadržkov nekaterih držav ne napreduje
Parlament je sprejel predlog o svoji sestavi, katerega namen je povečati število sedežev za 11, in sicer na skupno 716 pred evropskimi volitvami junija 2024.

Glede na demografske spremembe v Uniji od volitev leta 2019 poročilo, sprejeto v četrtek, zahteva, da se dodatni sedeži dodelijo na naslednji način:

Španija +2 [61] Nizozemska +2 [31] Avstrija +1 [20] Danska +1 [15] Finska +1 [15] Slovaška +1 [15] Irska +1 [14] Slovenija +1 [9] Latvija +1 [9]

Sestava Parlamenta se v skladu z načeli, določenimi v Pogodbah (tj. največ 750 poslank in poslancev, najmanj 6 in največ 96 sedežev za katero koli državo Unije ter načelo “padajoče sorazmernosti”), preveri pred vsakimi volitvami na podlagi najnovejših podatkov o številu prebivalcev.

Poslanke in poslanci želijo ohraniti 28 sedežev rezerve za poslance, izvoljene v predlaganem prihodnjem vseevropskem volilnem okrožju v skladu s predlogom Parlamenta o volilni zakonodaji EU, ki čaka na napredek v Svetu. Opozarjajo, da bi bila vsaka nadaljnja zamuda pri delu Sveta v zvezi s to reformo v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja, saj se pričakuje, da bo odločitev Sveta vplivala na volitve v Evropski parlament in bi lahko vplivala tudi na njegovo sestavo.

Predlog sklepa Evropskega sveta je bil sprejet s 316 glasovi za, 169 proti in 67 vzdržanimi glasovi. Resolucija, priložena predlogu, je bila sprejeta s 312 glasovi za, 201 proti in 44 vzdržanimi glasovi. Rezultati poimenskega glasovanja bodo na voljo tukaj.

Naslednji koraki

Evropski svet mora sklep sprejeti soglasno, nato pa ga mora Parlament potrditi. Poslanke in poslanci poudarjajo, da je treba ukrepati hitro, da bi imele države članice dovolj časa za potrebne spremembe pred volitvami naslednje leto. Poziva, naj se ga nemudoma obvesti, če namerava Evropski svet predloženi predlog spremeniti.

Izjave

Soporočevalec Loránt VINCZE (EPP, Romunija) je dejal: „Od številnih predlogov za razdelitev sedežev, predstavljenih v odboru in na plenarnem zasedanju, je Parlament danes ohranil prvotni predlog, ki sva ga predložila s soporočevalcem. Rešitev je uravnotežena in najmanj posega v obstoječe ravnovesje v zastopanosti državljanov. Dodaja le najmanjše število sedežev, ki so potrebni za upoštevanje ozke razlage načela padajoče sorazmernosti iz Pogodb, in le, če so objektivno utemeljeni, ne da bi v primeru katere koli države prišlo do zmanjšanja. Prepričan sem, da obstaja velika verjetnost, da bo Evropski svet ta predlog soglasno odobril.“

Soporočevalec Sandro GOZI (Renew, Francija) je dejal: „To je pomemben korak k pravičnejši Evropi. Sestava Parlamenta je povezana z novo evropsko volilno zakonodajo. Obe sta ključni za bolj evropske in bolj reprezentativne volitve leta 2024. Svet pozivamo, naj pospeši pogajanja, da bi se 28 transnacionalnih sedežev dodelilo vseevropskemu volilnemu okrožju, in upamo, da bo končna odločitev, za katero bo potrebno naše soglasje, na bolj sorazmeren način upoštevala demografski razvoj.“

über evropskeno

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *