PHOTO: European Union.

Evropske volitve 2024: 15 dodatnih sedežev, razdeljenih med 12 držav

  • Francija, Španija in Nizozemska bodo dobile po dva dodatna sedeža.
  • Slovenija, Avstrija, Danska, Belgija, Poljska, Finska, Slovaška, Irska in Latvija pa po enega.
  • Poslanci kritični do pomanjkanja sodelovanja Evropskega sveta.

Poslanci so potrdili predlog sklepa Evropskega sveta, s katerim se bo število sedežev v Evropskem parlamentu v naslednjem zakonodajnem obdobju povečalo s 705 na 720.

Evropski svet je predlog pripravil na podlagi poročila Evropskega parlamenta iz junija 2023, s katerim se je začel postopek povečanja števila sedežev zaradi demografskih sprememb v Evropi po letu 2019. Porazdelitev dodatnih sedežev bo naslednja:

Belgija +1 [22] Danska +1 [15] Irska +1 [14] Španija +2 [61] Francija +2 [81] Latvija +1 [9] Nizozemska +2 [31] Avstrija +1 [20] Poljska +1 [53] Finska +1 [15] Slovenija +1 [9] Slovakija +1 [15]

Parlament je zakonodajni sklep potrdil s 515 glasovi za, 74 proti in 44 vzdržanimi glasovi. Novo število poslank in poslancev bo v veljavi že na naslednjih evropskih volitvah, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024.

Poslanke in poslanci so bili med razpravo pred glasovanjem kritični do poskusov Evropskega sveta, da bi vplival na proračunske funkcije Parlamenta in ponovno poudarili, da je Parlament neodvisen. Soporočevalca sta obžalovala, da Evropski svet ni nemudoma obvestil Parlamenta, da namerava spremeniti prvotni predlog, tako glede skupnega števila sedežev kot glede pravil za vseevropsko volilno enoto. Posnetek razprave si lahko ogledate tukaj.

Ozadje

Pred vsakimi volitvami se preuči sestava Parlamenta v skladu z načeli, zapisanimi v Pogodbah (največ 750 poslancev in predsednik, najmanj šest in največ 96 sedežev za katero koli državo članico ter načelo upadajoče proporcionalnosti), ter glede na najnovejše podatke o številu prebivalcev.

über lenu

Siehe auch

Video Evropskega parlamenta “Uporabi svoj glas” je dosegel več kot 190 milijonov ogledov

Kratek dokumentarni film, ki poudarja pomen volitev in varovanja demokracije, ima od 29. aprila, ko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *