PHOTO: European Union 2024.

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v vseh 27 državah članicah Evropske unije (ob 11.01 uri).

Zgornja projekcija temelji na :

– končnih izidih za 17 držav članic EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Luksemburg, Litva, Malta, Nemčija, Poljska, Romunija in Slovaška:

– delnih izidih za deset držav članic EU: Estonija, Italija, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska.

Po preliminarnih podatkih naj bi bila volilna udeležba v EU ocenjena na 51,08%.

Napovedi o sestavi Parlamenta temeljijo na strukturi odhajajočega Parlamenta in njegovih političnih skupin, brez poseganja v sestavo naslednjega Parlamenta na njegovem ustanovnem zasedanju.

über evropskeno

Siehe auch

Volitve 2024: Posodobljena projekcija sedežev v novem Evropskem parlamentu

Posodobljena projekcija sestave novega Evropskega parlamenta na podlagi končnih in delnih izidov v 26 državah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *