Sporočilo za javnost – „Umetna inteligenca: Priložnosti in pasti“

Evropska unija si prizadeva za odgovorno uporabo umetne inteligence in razvoj celovite zakonodaje na tem področju. V nastajanju je prvi evropski akt o umetni inteligenci, ki bo prva celovita zakonodaja o umetni inteligenci in njeni uporabi na svetu. Tehnologija umetne inteligence se bo še naprej razvijala in že zdaj pozitivno vpliva na različne vidike našega vsakdana. Pomembno je, da se razprava nadaljuje in da se kot družba aktivno vključujemo v oblikovanje politik, ki bodo zagotovile odgovorno in trajnostno uporabo umetne inteligence. To so glavna sporočila z današnje razprave podpredsednika Evropskega parlamenta Marca Angela z mladimi z naslovom „Umetna inteligenca: Priložnosti in pasti“, ki jo je v Ljubljani gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

V pogovoru z moderatorko Majo Ratej so sodelovali podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel, znan. sod. dr. Vida Groznik s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in dijaki desetih slovenskih srednjih šol.

Podpredsednik Angel je uvodoma opazil, da je dvorana napolnjena z dijakinjami, ob njem sta sedeli sogovornica in moderatorka. Jasno je predstavil, da bo z uvedbo Akta o umetni inteligenci poskrbljeno za okolje, ki bo spodbujalo razvoj umetne inteligence, hkrati pa bo zagotovljena varnost in transparentnost uporabnikov. »Gradimo na zakonodaji s področja varstva podatkov. Ponosen sem, da si v Evropski uniji prizadevamo za eno celovito zakonodajo, namesto 27 različnih definicij o umetni inteligenci.« Pojasnil je tudi prizadevanja za soočanje s pristranskostjo umetne inteligence, ki izhaja iz baz podatkov, z uvedbo podatkovnega feminizma v Evropski uniji. Podpredsednik poudarja, da Evropski parlament ni skrit v Bruslju, ampak so izrednega pomena dialog in posvetovanja med odbori, znanstveniki, akademiki, zasebnim sektorjem ter odločevalci. Z dijaki se je dotaknil tudi sprememb, ki jih umetna inteligenca prinaša na delovna mesta, izpostavljajoč, da se razvoja ne smemo bati. Kljub temu, da bodo nekateri poklici morda izginili, se bo pojavila potreba po novih. Po njegovem mnenju v določenih panogah robot ne bo nikoli enakovredno zamenjal človeka.

Dr. Groznik se zdita regulacija in standardizacija umetne inteligence izjemno pomembni, saj živimo v obdobju pomembnih znanstvenih prebojev na tem področju. Dejala je, da je tehnologija umetne inteligence orodje in da lahko vsako orodje uporabimo v dobre ali slabe namene. Izpostavila je številna področja, kjer nam umetna inteligenca lahko izboljša življenje, pri tem pa je poudarila odgovornost posameznikov, da jo uporabijo v dobrobit človeštva ter preprečijo morebitne negativne posledice. Dr. Groznik je izpostavila, da smo ljudje socialna bitja: »Intelektualni pomočniki ne morejo nadomestiti vloge učiteljev ali zdravstvenega osebja. Kljub temu lahko predstavljajo pomembno oporo in dopolnilo pri različnih opravilih«. V razpravi je še opozorila na velik razkorak med pričakovanji in trenutnimi zmožnostmi umetne inteligence: »Vsi imamo občutek, da je umetna inteligenca vsemogoča in da nas bo prevzela, vendar smo še zelo daleč od tega.« Želi si, da bo v prihodnosti umetna inteligenca združevala ljudi, pomagala zapolniti vrzel med manj in bolj razvitimi državami ter pospešila sodelovanje reševanju socialnih in okoljevarstvenih izzivov.

Dijaki so na razpravi izrazili konkretne predloge in premisleke glede uporabe umetne inteligence na različnih področjih. Njihove pobude vključujejo uvedbo robotskih sodelavcev v zdravstvene ustanove, kar bi lahko razbremenilo človeško zdravstveno osebje in omogočilo več časa za medčloveške odnose. S tem so dijaki prepoznali potencial umetne inteligence za izboljšanje delovnih procesov in kakovosti storitev v zdravstvenem sektorju.

Poudarjali so varnostna vprašanja pri uporabi umetne inteligence, kot so potreba po zaščiti uporabnikov pred morebitnimi zlorabami podatkov in drugimi tveganji. Njihov premislek o vplivu umetne inteligence na izobraževanje prinaša sveže ideje o tem, kako lahko tehnologija pripomore k interaktivnemu pouku, spodbuja samoiniciativnost in optimizira procese učenja.

Današnja razprava je odličen primer sodelovanja med različnimi deležniki in izpostavlja pomembnost aktivne udeležbe posameznikov pri oblikovanju odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje. Zato vabljeni, da se aktivno vključite in izrazite svoj glas na volitvah, saj je to neposredna priložnost, da soustvarjamo prihodnost, v kateri želimo živeti.

über evropskeno

Siehe auch

Evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD) na začetek izraelske vojaške operacije v Rafi

“Obsojam izraelsko zaprtje dveh ključnih vstopnih točk v Rafo v Gazi, kar bo imelo resne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *