Recent Posts

Širitveni paket: licemerska odločitev Komisije glede Bosne in Hercegovine

Evropska komisija je danes predstavila širitveni sveženj poročil o napredku držav v procesu približevanja EU. Izjavo evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD) na današnja sprejeta poročila pošiljamo v nadaljevanju. “Spoštovani, letošnji sklop poročil o napredku držav v širitvenem procesu Unije prihaja v času izjemnih geopolitičnih pretresov in izzivov. Prepričan sem, da …

Read More »

Poročilo Komisije o političnih pobudah EU za spodbujanje naložb v čiste tehnologije

Komisija v sprejetem sporočilu predstavlja, kaj je EU storila za spodbujanje in podpiranje razvoja in uporabe čistih tehnologij s krepitvijo enotnega trga, zagotavljanjem enakih konkurenčnih pogojev, podpiranjem raziskav in inovacij, širitvijo mreže trgovinskih sporazumov in blaženjem vpliva zunanjih dogodkov. Obravnava tudi prve rezultate ameriškega akta za znižanje inflacije, kot je zahteval …

Read More »

Evropa, ki podpira: za sodobno in učinkovito javno upravo

Komisija sprejela novo sporočilo o krepitvi evropskega upravnega prostora[1](pobuda ComPAct), v katerem predlaga konkretne ukrepe za pomoč javnim upravam pri izpolnjevanju potreb ljudi ter podjetij po vsej Evropi. Pobuda ComPAct je prvi celovit nabor ukrepov Komisije za podporo modernizaciji nacionalnih uprav in krepitev njihovega sodelovanja med državami, da bi lahko skupaj reševale …

Read More »

Komisija predlaga ribolovne možnosti za leto 2024 v Atlantiku, Kattegatu in Skagerraku

Komisija objavila predlog za določitev omejitev ulova ali celotnega dovoljenega ulova (TAC) za 18 staležev rib v vodah EU v Atlantskem oceanu, Kattegatu in Skagerraku za leto 2024. Predlog temelji na znanstvenem mnenju in zajema staleže rib, ki jih upravlja izključno EU v teh morskih bazenih. Komisija prvič predlaga, da se na podlagi mnenja znanstvenikov Mednarodnega sveta za raziskovanje …

Read More »

Komisija pozdravlja dogovor voditeljev skupine G7 o vodilnih načelih in kodeksu ravnanja na področju umetne inteligence

Komisija pozdravlja današnji dogovor voditeljev skupine G7 o mednarodnih vodilnih načelih na področju umetne inteligence in prostovoljnem kodeksu ravnanja za razvijalce umetne inteligence v okviru Hirošimskega procesa umetne inteligence. Ta načela in prostovoljni kodeks ravnanja bodo na mednarodni ravni dopolnjevali pravno zavezujoča pravila, ki jih sozakonodajalca EU trenutno dokončujeta v …

Read More »

Srbija in Kosovo si morata prizadevati za umiritev razmer na severu Kosov

• Poslanci Evropskega parlamenta pozorno spremljajo potekajočo preiskavo napada na Banjsko/Banjskë • Poziv Srbiji, naj umakne vse vojaška prednja oporišča blizu meje s Kosovom • Srbija in Kosovo si morata dejavno prizadevati za dialog z mirnim reševanjem sporov • Poziv k obsodbi vseh oblik nasilja in provokacij Poslanci v resoluciji …

Read More »